Nieuwe regels kooldioxide-emissiehandel EU een ‘gemiste kans’

Europees ParlementHet lijkt er niet op dat de doelen van het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 zullen worden gehaald (onder de 2°C opwarming en liefst onder de 1,5°C), maar het Europese parlement heeft de nieuwe regels goedgekeurd voor de handel in broeikasgasemissierechten dat aangeduid wordt met, vreemd genoeg, de Engelse afko ETS. Daarmee zou zeker gesteld moeten worden dat de EU in 2050 ‘klimaatneutraal’ is. Het gaat om een Europese richtlijn die in de wetgeving van de lidstaten zal moeten worden opgenomen. Volgens milieuorganisaties heeft de EU haar oren te veel naar de industrie hebben laten hangen.Via het emissiehandelssysteem kunnen broeikasproducerende bedrijven uitstootrechten verhandelen. Het is het idee dat die industriële uitstoot op die wijze in 2030 met 63% wordt verminderd ten opzichte van 2005. Het idee van dit systeem is dat het plafond steeds lager wordt gelegd en dat de aankoop van emissierechten steeds duurder wordt waardoor bedrijven zullen worden gedwongen om te zien emissie-arme en uiteindelijk emissievrije methoden. De EU heeft zich tot doel gesteld de uitstoot in 2030 met 55% te verminderen.

Voorafgaand aan de goedkeuring was er veel gehakketak over vanaf wanneer bedrijven geen gratis emissiequota meer krijgen. Die waren bedoeld om EU-bedrijven niet te benadelen tegenover de concurrentie van buiten de EU. Nu is het idee dat bedrijven van buiten de EU een CO2-belasting zullen gaan betalen. Dat zou dan vanaf 20127 gaan spelen.
Het ziet er naar uit dat de straffeloosheid wat betreft de broeikasgasuitstoot van de scheep- en luchtvaart haar langste tijd heeft gehad. Op 8 juni bekrachtigden Europarlementariërs ook de uitbreiding van de koolstofmarkt naar de luchtvaart, de zeevaart, vrachtwagens en kantoorgebouwen.
Ze weigerden echter daar het privévervoer en de gewone huishoudens bij op te nemen zoals de Europese Commissie had voorgesteld. De EP-ers zijn kennelijk bang voor de reacties van de burgers zoals die van de Gele Hesjes, die volgden op aankondigingen in Frankrijk de benzineprijs te verhogen.

Teleurgesteld

Milieuorganisaties toonden zich teleurgesteld. “Alle dringende acties zijn vertraagd”, zegt Klaus Röhrig van CAN Europa. “De uitgave van gratis quota tot 2030 voor de grootste vervuilers is een cadeau over de ruggen van de burgers, de planeet en andere sectoren die de rekening betalen.” Véronique Andrieuz van de Franse afdeling van het Wereldnatuurfonds vindt dat de EC, het EP en de Raad van ministers hun oren te veel hebben laten hangen naar de industrievertegenwoordigers. “Daarmee is de vernieuwing van de emissiehandel een gemiste kans geworden.”

Bron: Le Monde

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *