“Overschakelen op hernieuwbare energie kan veel geld besparen”

Energieovergang

De energieovergang in drie scenario’s. Opmerkelijk is dat de onderzoekers het energieverbruik laten stijgen. (afb: Joule)

Overschakelen van fossiele brandstoffen op hernieuwbare energie kan de wereld biljoenen besparen, zo’n 12 biljoen euro tot 2050, schrijven onderzoekers in Engeland in een nieuw rapport. Ze spreken tegen dat het duur is om snel op hernieuwbare energie over te schakelen. De snel stijgende gasprijzen zouden een extra stimulans moeten zijn, maar het lijkt er op dat ‘Europa’ vooral bekommerd is om gas buiten Rusland te zoeken. Dan moet je niet verbaasd zijn dat je uitkomt bij andere akelige regimes als dat in Azerbeidzjan.
“Zelfs als je klimaatontkenner (raar woord; as) bent moet je het eens zijn met wat wij voorstaan”, zegt Doyne Farmer van het instituut voor nieuw economisch denken in Oxford. Hij vindt dat we volle kracht vooruit moeten gaan met groene energie al was het alleen maar doordat we zo geld besparen.
De onderzoekers baseren hun conclusies op historische prijzen voor vernieuwbare en voor fossiel gestookte energie. De prijzen voor fossiel gestookte energie gaan meer dan honderd jaar terug. Daarbij lijkt het dat, gecorrigeerd voor inflatie en marktvolaliteit (-grilligheid; as), die prijs niet echt veranderd is.

Hernieuwbare energie heeft nog een vrij jonge geschiedenis van hooguit een paar decennia. Dat betekent dat daarover minder gegevens zijn, maar de voortdurende verbetering aan die technologie (vooral zonne- en windenergie) hield een snelle daling in, in de orde van 10% per jaar. Volgens de onderzoekers zal die daling nog wel enige jaren aanhouden. Die zou nog eens versneld worden door grootschalige toepassing, denken ze.
Nu zijn zonne- en windenergie al de goedkoopste opties. Belangrijke vraag is wel hoe je die wisselvallige energie het effectiefst opslaat.

Te hoog

De onderzoekers stellen dat berekeningen van de overgangskosten afkomstig van Philip Hammond uit 2019, destijds minister van financiën, te hoog zouden zijn. Hammond kwam uit op een dikke eenbiljoen euro tot 2050 voor het Verenigd Koninkrijk. Ook vinden ze de schatting van het VN-klimaatforum van de klimaatkosten tot 2050 te pessimistisch. De overgang naar hernieuwbare energie zou economische winst opleveren. De vraag is dan natuurlijk waarom de EU nu niet een groot plan presenteert om volop groen te gaan.

Bron: BBC

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *