Krimp maar ook minder groei economie lijkt adequaat klimaatbeleid

Jarmo Kikstra

Jarmo Kikstra (afb: iiasa.at)

Regelmatig hebben onderzoekers gesteld dat de wereld af moet van de ‘eeuwige’ economische groei, al was het maar omdat de aarde keiharde grenzen heeft. Onderzoekers rond Jarmo Kikstra van het IIASA hebben met een rekenmodel eens een groot aantal minder-groei- of krimpscenario’s voor Australië doorgerekend en kwamen tot de (voor mij=as) logische slotsom dat de klimaatdoelen (vermindering broeikasgasuitstoot tot netto nul in 2050) met een lagere groei of een nulscenario mogelijk sneller te halen zouden zijn dan met de ambitieuste scenario’s uit het zesde klimaatrapport van het VN-klimaatforum. “De resultaten van de studie suggereren dat snelle emissiereducties in landen als Australië mogelijk zouden kunnen zijn in scenario’s die worden gekenmerkt door verminderde of nulgroei”, zegt Bas van Ruijven, onderzoeksgroepleider en hoofdonderzoeker in het energie-, klimaat- en milieuprogramma van IIASA .
De rekenexercitie zou ook aantonen dat de verminderde vraag naar energie, gecombineerd met een lager bruto-binnenlands product per hoofd van de bevolking, de zorgen over de technologische haalbaarheid van de klimaatdoelen vermindert. Er is dan minder hernieuwbare energie nodig en minder materiaal voor wind- en zonne-installaties als de elektriciteitsopwekking zich in de tweede helft van deze eeuw stabiliseert.
Toch zal bij een nulgroei van de economie het vermogen aan hernieuwbare energie in 2030 in Australië nog met een factor vier moeten groeien ten opzichte van 2020 als de Australiërs de klimaatdoelen willen halen, stelt medeonderzoeker Joeri Rogelj.

Fatsoenlijke levensstandaard

De onderzoekers hebben ook doorgerekend wat een lager aanbod van (hernieuwbare) energie voor een gevolgen heeft voor een fatsoenlijke levensstandaard van iedere (menselijke) Australiër. Ook dan zouden er mogelijkheden zijn om iedereen een fatsoenlijke levensstandaard te geven terwijl de klimaatdoelen worden gehaald. Daartoe zal de economische ongelijkheid moeten worden verminderd, stellen de onderzoekers.

De auteurs benadrukken dat verdere analyse nodig is om de complexe dynamiek van een levensecht krimpscenario te ontrafelen. Het lijkt mij(=as) dat de rekenaars een beetje laat met dit verhaal komen. De tijd dringt inmiddels en nergens op de wereld is enige activiteiten waar te nemen om de economische groei of te remmen, laat staan te krimpen.

Bron: idw-online.de</em>

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *