Britse regering verleent vergunningen voor gas- en olieboringen op zee

Britse premier Rishi Sunak

De Britse premier Rishi Sunak: …opbergen… (afb: WikiMedia Commons)

Hoe vreemd het ook moge klinken, maar tot voor niet zo heel lang geleden was het Verenigd Koninkrijk een van de weinige (zo niet het enige) landen die in de buurt van zijn/hun klimaatbeloften kwamen, maar de huidige premier Rishi Sunak schijnt daar korte metten mee te willen maken door tientallen vergunningen af te geven voor het boren naar olie en gas in het VK-gedeelte van de Noordzee. Overigens presenteert hij dat beleid als ‘klimaatvriendelijk’ aangezien die brandstoffen anders verder van huis zouden moeten worden betrokken. Een schandaal, vinden Britse milieuorganisaties.Juli was wereldwijd de warmste maand ooit gemeten, maar Sunak schijnt daar geen probleem te hebben. Volgens de Franse krant Le Monde is zijn besluit ingegeven om zich te onderscheiden van de Labourpartij door zich op te stellen als vriend van de automobilist en van het bedrijfsleven (de boete op CO2uitstoot zou worden verlaagd) met het oog op de verkiezingen volgend jaar.
Sunak stelt wel dat de kooldioxideuitstoot zou moeten worden opgevangen en opgeborgen, maar dat lijkt eerder een doekje voor het bloeden want voorzieningen om dat te doen zijn niet of nauwelijks aanwezig. Hij stelt dat zelfs als het VK in 2050 netto klimaatneutraal zou zijn dat dan nog een kwart van de energie van het land van fossiele brandstoffen zou (moeten) komen.
Volgens hem zou de koolstofvoetafdruk van lokaal gewonnen gas vier keer lager zijn dan van ingevoerd vloeibaar aardgas. Telkens weer hamert Sunak op het aambeeld van de leveringszekerheid van energie dat anders (dan het niet verlenen van de boorvergunningen) in gevaar zou komen.

Schandaal

Milieuorganisaties in het VK spreken schande van het regeringsbesluit. Ook het internationale agentschap (IAE) voor energie stelt dat als we de aardopwarming onder de 1,5°C willen houden (wat heel moeilijk zal zijn) er geen nieuwe winplaatsen van olie en gas mogen bijkomen. “Als het VK nieuwe vergunningen afgeeft dan zullen andere landen hun productie moeten beperken”, zegt Jim Watson van het universiteitscollege in Londen. “Niemand doet dat.”

Bron: Le Monde

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *