Oliemaatschappijen ontkenden klimaatverandering tegen beter weten in

Exxonsimulatie aardtemperatuur uit 1977

Exxonsimulatie aardtemperatuur uit 1977 (afb: ~Science-artikel)

Al dik veertig jaar wisten oliemaat-schappijen welke invloed hun producten op het klimaat hadden, maar ze hebben naar buiten toe steeds ontkend dat er verband bestond. Zelfs nu nog lijken bedrijven als Shell, BP en Exxon-Mobil nog nauwelijks geneigd hun fossiele activiteiten af te bouwen, terwijl overal om ons heen de gevolgen van de klimaatverandering steeds duidelijker zichtbaar worden. Dan is de gemiddelde aardtemperatuur nog maar 1,2°C hoger dan in het voorindustriële tijdperk en we stevenen nu af op een opwarming van 3°C.
Nu blijkt dat Exxon-Mobil al in de jaren dat het rapport van de Club van Rome (“Grenzen aan de groei”) uitkwam volledig op de hoogte was van het verband en de dreiging die zijn producten voor het wereldklimaat betekenden. Dat geeft maar weer eens dat de oliesector maling heeft aan de gevolgen van zijn handelen. We moeten onze aandeelhouders tevreden stellen, was (en is nog steeds) de mantra.
Het bedrijf doet nou heel zielig, maar heeft vele tonnen boter op zijn hoofd, zo blijkt nu (ook) uit een recente studie van onderzoekers van de Harvarduniversiteit en het instituut voor klimaatonderzoek in Potsdam (D).
De Exxon-onderzoekers hadden een vrij nauwkeurig beeld van de door de mens veroorzaakte aardopwarming. “Hun voorspellingen waren net zo goed als die van overheden en universiteiten”, zegt Harvardonderzoeker Geoffrey Supran. “En dat terwijl datzelfde bedrijf de decennia daarop de (door de mens veroorzaakte; as) klimaatverandering steeds heeft ontkend.” Sterker nog, Exxon-Mobil heeft met andere oliebedrijven vele tientallen miljoenen uitgegeven om de wereld wijs te maken dat de door mens veroorzaakte klimaatverandering lariekoek is.

Bochten

Het bedrijf wringt zich in allerlei bochten om ook deze conclusie (weer) te weerleggen, maar dat zal toch erg moeilijk worden. De onderzoekers bekeken 32 interne documenten die het bedrijf zelf tussen 1977 en 2002 heeft geproduceerd over deze kwestie, naast 72 wetenschappelijke artikelen waaraan Exxonmedewerkers hebben bijgedragen tussen 1982 en 2014. Daarin blijkt weinig van twijfels over een door de mens veroorzaakte aardopwarming met fossiele brandstoffen als belangrijke aanjagers.

Het is zeer onwaarschijnlijk dat de leidinggevenden de resultaten ook niet onder ogen gehad hebben. Topwetenschapper James Black bij Exxon voorspelde al in 1977 dat we op een warme periode (interglaciaal) afstevenden die erger zou zijn dan het Eemien-interglaciaal. Dat heeft hij vervolgens ook gemeld aan ‘hogerhand’ blijkens uit interne Exxon-stukken.
Dat was ook al in 2015 bekend geworden. Black was niet blij om de miljoenen kostende ontkenningscampagne van zijn werkgever, vertelde zijn dochter in 2016. Exxon blijft gewoon doorgaan met liegen en bedriegen, maar is daarin niet anders dan de andere oliemaatschappijen.

Bron: der Spiegel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *