Zuidelijke golfstroom verandert door aardopwarming

Thermohaliene circulatie

De thermohaliene circulatie ook wel Noord-Atlantische diepwaterpomp genoemd volgens WikiPedia (afb: WikiMedia Commons)

De opwarming van de aarde heeft gevolgen voor de stromingen in de oceanen, zoals de warme golfstroom. Die veranderingen hebben weer gevolgen voor het klimaat. ‘Onze’ warme golfstroom, van de Caraïben naar de Noordpool en terug, heeft voor Noordwest-Europa een opwarmend effect. Die stroming zou afzwakken of toch ook weer niet. Nu blijkt dat (moet ik hier zeggen ‘ook’? as) andere oceaanstromingen zwakker zouden worden (of niet?) met eveneens nefaste gevolgen (of toch niet?). Zekerheid is er nog niet, maar het zou kunnen dat die veranderingen niet goed zullen uitpakken voor de klimaatverandering.
Oceanen spelen een grote rol in het klimaat. In 2020 zouden oceanen 20 sextiljoen (1 sextiljoen=miljoen x miljoen x miljoen x miljoen x miljoen x miljoen=1036) Joule (een maat voor energie) hebben geabsorbeerd. Daarmee zou de gemiddelde temperatuur van de oceanen hoger zijn dan ooit gemeten (vanaf 1955).
Die opwarming zou een vertraging van de golfstromen met zich meebrengen volgens onderzoekers van de universiteit in Californië in Irvin rond Yi Liu , met ernstige gevolgen als die vertraging doorzet (zie eerdere opmerking).
De onderzoekers gebruikten 36 klimaatmodellen en berekenden dat daarmee dat de warme golfstroom (AMOC) en de zuidelijke golfstroom (SMOC), beide deel uitmakend van de wereldwijde thermohaliene circulatie, in 2100 tussen de 28 en 42% trager zullen zijn dan nu en dat de zuidelijke golfstroom in 2300 wel eens helemaal zou kunnen stilvallen. Grote aanstichter zou de aardopwarming zijn. Volgens medeonderzoeker Keith Moore zou dat een ramp zijn die in de orde van grootte ligt van de verdwijning van de gletsjers.

Die golfstromen hebben niet alleen invloed op het klimaat, maar zijn van ook van belang voor de voedselvoorziening van zeeleven. Daarbij vormen ze ook een belangrijke schakel in de opslag van broeikasgas kooldioxide in de oceanen (die als gevolg daarvan verzuren, met weer gevolgen voor zeeleven). Fytoplankton gebruikt die kooldioxide voor de vorming van organische verbindingen via fotosynthese (de omzetting van zonlichtenergie in chemische energie (organische moleculen, net als planten doen).

Sterkere klimaatverandering

Die vertraging zou de klimaatverandering versterken, doordat dan ook de verticale stroming, die de opslag van CO2 in de oceanen bevordert, minder krachtig wordt. Die vertraging heeft ook invloed op de andere zaken die worden beïnvloed door de golfstromen. Zo is fytoplankton weer een voedingsbron voor veel vissen en andere zeedieren.

Moore: “Voedingsstoffen waar zee-ecosystemen afhankelijk van zijn zouden zich steeds minder verplaatsen naar de diepere oceaan, waardoor de biologische productiviteit achteruit gaat.” Ook mensen zijn erg afhankelijk van de Noord-Atlantische Diepwaterpomp, zoals de thermohaliene circulatie ook wordt genoemd, niet alleen voor het zeevoer dat de ‘opperaap’ uit de zee haalt, maar ook voor de weersomstandigheden op land en dus ook het gebruik daarvan voor, onder veel meer, de landbouw.
Moore stelt dat het rampscenario dat hij en zij collega’s schetst nog te voorkomen zou zijn. “Onze analyse maakt ook duidelijk dat nu de de broeikasgasuitstoot verminderen het stilvallen kan voorkomen van de diepwaterpomp.” Maar ja, dat lijkt nu juist het grote pijnpunt voor de ‘opperaap’. De broeikasgasuitstoot is vorig jaar weer verder gestegen en er is geen zicht op vermindering de komende jaren.

Bron: Futura-Sciences

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *