“De aarde voor iedereen” is te redden (?)

Aarde voor allenHet lijkt er op dat de Club van Rome de mensheid nog niet heeft afgeschreven. In een nieuwe publicatie (Earth for all) ziet de club nog mogelijkheden de mensheid van klimaatontwrichting te redden, maar dan moet we wel aan de slag, niet alleen met het terugdringen van de broeikasgassen, maar ook met een veel gelijkere verdeling van de vruchten van de aarde dan nu, met de opzet van een duurzame(re) landbouw, de versterking van de positie van de vrouwen en de overgang naar duurzame energie. Voorlopig is het rapport (nog?) niet in het Nederlands verschenen.

De rijkste eenmiljard aardbewoners gebruiken 72% van de grondstoffen en bronnen terwijl de 1,2 miljard armsten daar maar 1% van meekrijgen. Het boek legt de schuld van de dreigende klimaatontwrichting geheel terecht bij de rijke landen, terwijl die maar een armzalig deel van de gevolgen willen dragen, stellen de opstellers. Dat wringt. Volgens het rapport is die grote ongelijkheid in de wereld hoogst destructief.
Het grootste probleem zien de opstellers in het collectieve onvermogen om feiten van fictie te onderscheiden. Ze geven daarvan vooral de sociale media de schuld waarop een hoop onzin wordt verspreid. Dat leidt dan weer tot wantrouwen en onwil tot samenwerking. Ik heb het rapport nog niet gelezen dus ik moet het hier doen met een kort verslag van der Spiegel. Op dit punt vraag ik me namelijk af waar de opstellers hun relatieve optimisme op baseren.

Bron: der Spiegel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *