“Luchtvaart moet meer doen om klimaatschade te verminderen”

Condensstrepen

Condensstrepen en wolkvorming veroorzaakt door vleigtuigen zou wel eens meer aan de aardopwarming kunnen bijdragen dat de kooldioxideuitstoot van vliegtuigen (afb: CICERO)

De vliegtuigindustrie denkt dat schonere brandstoffen en vermindering van de broeikasgasuitstoot de weg is naar een ‘klimaatvriendelijke’ luchtvaart. Volgens een artikel in Nature van Steffen Kallbekken en David Victor moet er meer gebeuren om de luchtvaart schoner te maken. Het hele ontwerp zal op de schop moeten.
De luchtvaart is een grote vervuiler. Wereldwijd is die verantwoordelijk voor de uitstoot van 1 miljard ton CO2 per jaar, net zo veel als Japan, de op China en de VS na grootste economie. Met een dipje tijdens de coronacrisis stijgt die uitstoot de afgelopen twintig jaar gemiddeld met 2,5% per jaar. In de volgende drie decennia zal die uitstoot het totaal van wat de luchtvaart tot nu toe heeft uitgestoten overtreffen.
Die treurige cijfers zullen volop aandacht krijgen op de komende bijeenkomst van de wereldorganisatie voor burgerluchtvaart ICAO in Montréal. Daar zullen ministers van 193 landen praten over het verminderen van de broeikasgasuitstoot overeenkomstig de doelstellingen van het klimaatakkoord van 2015. Dan gaat het hoogstwaarschijnlijk over schonere vliegtuigbrandstof en de vermindering van de broeikasgasuitstoot.

Dat ligt in de lijn der verwachtingen, maar volgens Kallbekken, directeur van het klimaatcentrum CICERO in Oslo, moet er veel meer gebeuren. De hele luchtvaartindustrie zal radicaal op de schop moeten. “Hoe langer het duurt tot men tot die slotsom komt hoe moeilijker het wordt dat te bereiken.” Kallbekken schreef het artikel samen met David Victor van de universiteit van Californië in San Diego.
Volgens het tweetal zou het wel eens moeilijk kunnen worden om voldoende ‘duurzame’ vliegtuigbrandstoffen te produceren. Kallbekken: “Er is een grote onbekende in hoe de luchtvaart het klimaat beïnvloedt: wolkenvorming en condenstrepen. Condenssstrepen ontstaan bij de verbranding van de brandstof. Volgens sommige simulaties zouden die een groter effect op de aardopwarming hebben dan de CO2-uitstoot van vliegtuigen.”

Omwenteling

Het tweetal, ook lid van AVIATE-onderzoeksgroep die ‘ontkoling’ van de luchtvaart nastreeft, stelt drie stappen voor die zouden (kunnen) leiden tot een technologische omwenteling in de luchtvaart die een stuk klimaatvriendeljker is dan de huidige (de luchtvaart praat over klimaatneutraal, maar dat lijkt me grootspraak; as).
Allereerst zal de luchtvaartsector zich bewust moeten worden van de gevaren die de huidige branche oplevert voor het klimaat. Volgens het tweetal kunnen ‘duurzame’ (de aanhalingstekens zijn van mij; as) vliegtuigbrandstoffen een grote rol spelen, maar er zal ook gekeken moeten worden naar waterstof en elektra. Die zouden geen condensstrepen veroorzaken (???waterstof & zuurstof geeft water; as).
Er zouden ook samenwerkingsverbanden van ‘eerste vervoerders’ moeten komen, die met overheden de kar gaan trekken. Tenslotte zou er meer onderzoek gedaan moeten worden naar de gevolgen van de chemische reacties en van de wolkenvorming die ontstaan bij het vliegen om uit te maken welke de ‘schoonste’ route is naar een klimaatvriendelijker luchtvaart.

Bron: Alpha Galileo

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *