EU faciliteert autobouwers met afzwakking milieuregels

Ro(n)kende autoKeer op keer blijkt dat de Nederlandse maar vooral de Europese autoriteiten de oren laten hangen naar de autobranche. De milieunormen voor auto’s zouden met Euro 7 in 2025 aanzienlijk worden aangescherpt, maar het lijkt er op dat die regels worden afgezwakt. De (benzine)auto zou, om wat voor een reden dan ook, betaalbaar moeten blijven, terwijl de auto nota bene een grote milieu-, materiaal- en klimaatverpester is.
Voorlopig zouden de huidige normen worden gehandhaafd. Diesels zullen iets minder stikstofoxiden mogen uitstoten, aldus het voorstel van de Europese Commissie, gelijk aan die voor benzinewagens. De nieuwe emissienorm voor auto’s wordt nog eens een keer naar de toekomst verschoven, waarbij de EC verwijst naar de veranderingen op economisch en geopolitiek vlak.
Niet alleen is Europa door de oorlog vooral op zoek gegaan naar alternatieve leveranciers voor Rusland als bron van fossiele brandstoffen, in plaats van keihard in te zetten op de uitbreiding van hernieuwbare energie, maar ook houdt datzelfde Europa een kwalijk en uiterst schadelijk bouwwerk als het autodom overeind met deze kniebuiging voor een industrietak.

Dat argument is kennelijk niet van toepassing voor de nutsvoertuigen zoals vrachtwagens en bussen. Daarvoor geldt de afzonderlijke norm Euro VII met iets strengere eisen dan voor personenwagens. Er zitten natuurlijk ook veel meer mensen in auto’s dan in nutsvoertuigen. Zo simpel is het.

Bron: der Spiegel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *