Omschakelen naar flexitarisch dieet zou 1,5°C nog steeds mogelijk maken

Flexitarisch dieet

Eeen flexitarische schijf van ‘vijf’ (afb: EAT-Lancet PHD)

Volgens berekeningen van het Potsdammer instituut voor klimaatonderzoek PIK zou de wereld de aardopwarming nog steeds binnen de 1,5°C kunnen houden als iedereen zou overschakelen op een flexitarisch dieet (zo min mogelijk dierproducten). Dat zou, zeggen de onderzoekers er wervend bij, het terugdringen van de broeikasgasuitstoot elders minder urgent maken en de prijzen voor de broeikasgasuitstoot kunnen verlagen. Dat hangt er natuurlijk maar helemaal vanaf hoe snel die wereldburgers op dat dieet overstappen (als ze dat al doen). En waarom zouden we nog minder actief zijn met het verkleinen van onze koolstofvoetafdruk als we nu bereid zijn te doen?
“Onze berekeningen tonen aan dat een duurzamer, flexitarisch dieet de haalbaarheid van de doelstellingen van het Parijse klimaatakkoord vergroot”, zegt PIK-onderzoeker Florian Humpenöder. “Als we dat doen daalt de broeikasgasuitstoot; vooral die van methaan, die er bij de veeteelt en vlees- en zuivelproductie ontstaat.” Volgens de PIK-berekeningen zou daardoor het koolstofkrediet, de hoeveelheid broeikasgassen die we nog ‘mogen’  uitstoten om de opwarming onder de 1,5°C te houden, van nu 500 gigaton met 125 miljard (=giga) ton stijgen.
Door die omschakeling op een duurzamer eetpatroon zouden ook andere milieulasten van de huidige wijze van landbouw bedrijven, zoals boskap en de productie van natuurverstorende stikstofproducten zoals ammoniak, dalen, stelt medeonderzoeker Alexander Popp. “Dat duurzamere eetpatroon zou de broeikasgasuitstoot van de landbouw zo sterk verminderen dat daardoor de prijzen voor broeikasgassen (de zogeheten ‘emissierechten’ as) die overeenkomen met de 1,5°C-doelstelling met 43% omlaag gaan. Daardoor worden we ook minder afhankelijk van technologie (???; as) om CO2 af te vangen.”

Eerste berekening

Deze rekenexercities zouden voor het eerst op wereldschaal zijn uitgevoerd. Bij hun berekeningen maakten de PIK-onderzoekersters gebruik van, onder meer, het EAT-Lancet Planetary Health Diet-plan (een soort schijf van vijf). “Daarbij gaat het een flexibel dieet met veel plantaardige voedingsmiddelen met veel minder dierproducten en een vermindering van suikertoevoeging”, zegt Isabelle Weindl van het PIK.

Dat zo’n overgang niet van vandaag op morgen te realiseren is weten de onderzoekers natuurlijk ook wel. Daartoe zal de politiek alles op alles moeten zetten, maar het lijkt in het huidige tijdsgewricht – waar boeren vooral in Europa al grote bezwaren maken tegen vermindering van de stikstofuitstoot en het verduurzamen van de landbouw – haast onbegonnen werk. De EU heeft al verscheidene plannen in deze ‘contreien’ in de koelkast gezet of sterk verwaterd. Elders in de wereld zal de goesting ook niet al te groot zijn om de landbouw ‘groener’ te maken.
Toch denken de onderzoekers dat deze aanpak een groot verschil kan maken als we de komende tien tot vijftien jaar die ‘magische’ grens van 1,5°C opwarming niet overschrijden. Veel klimaatonderzoekers gaan er van uit dat dat al is gebeurd of binnen een paar jaar zal gebeuren.

Bron: idw-online.de

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *