Is de hoeveelheid water op aarde een constante?

Water

Water in vaste, vloeibare en gasvorm (afb: WikiMedia Commons)

Ik (=as) vroeg me af, als een kleine kleuter, of de hoeveelheid water op aarde min of meer een constante is. Daar lijken wetenschappers van uit te gaan als ze stellen dat smeltend landijs zorgt voor een stijgende zeespiegel, maar klopt dat ook?
In een gesloten systeem klopt dat natuurlijk, maar de aarde is geen gesloten systeem. Als het warmer wordt komt er meer water in de atmosfeer terecht en in de atmosfeer is water een broeikasgas. Waarschijnlijk, maar dat bedenk ik ‘op gevoel’, is die hoeveelheid niet van erg grote invloed op het zeepeil.
Water komt ook niet alleen als vaste, vloeibare en gasvormige stof voor, maar ook gebonden aan zouten in de vorm van allerlei gesteentes. Hoe vast zit dat water en over hoeveel water hebben we het dan?

Dan hebben we nog het water dat de aarde verlaat, dat er in slaagt aan de zwaartekracht van de aarde te ontsnappen. Ik heb we wel eens laten wijsmaken dat Mars zo zijn ooit veel dichtere atmosfeer is kwijtgeraakt (en nog steeds raakt; dan hebben het maar niet over die idioot die Elon Musk heeft die Mars een atmosfeer wil bezorgen door daar kernbommen tot ontploffing te brengen). Ook hier denk ik, maar weer is dat nattevingerwerk, dat dat de hoeveelheid water op aarde niet noemenswaard aantast.

Fotosynthese

Daarnaast hebben we nog water nodig dat reageert. Dat moet een fikse hoeveelheid zijn. Een van de belangrijkste processen (denk ik, maar verbeter me als je het beter weet) is de opname door planten voor de aanmaak van organische verbindingen. Planten en sommige micro-organismen met een fotosynthesesysteem, vormen de basis van leven op aarde, waar de rest van het leven van profiteert.
Met meer natuur haal je twee belangrijke broeikasgassen uit de atmosfeer: kooldioxide en water (alhoewel water in vloeibare vorm in de atmosfeer, wolken, weer de zonnewarmte tegenhoudt). Zou dat niet nog een argument zijn om volop in te zetten op de uitbreiding van bossen (en de vermindering van het aantal mensen op aarde)? Ook op dat (laatste) punt komt de idioot Munk weer om de hoek die beweert dat we meer kinderen moeten krijgen.

In de krant vanmorgen lees ik dat er in Nederland weer meer auto’s rondrijden (9,4 miljoen; plus 180 000) en de Duitse, ‘linkse’ politica Sahra Wagenknecht zich kant tegen klimaatmaatregelen en immigratie en een nieuwe partij heeft opgericht met haar naam er in: Bündnis Sahra Wagenknecht. Dan zou je bijna gaan huilen.
Dat laatste doet me weer denken aan het thema water. Een mens bestaat uit zo’n 50massa% water. Allerlei levensvormen bevatten water. Doet die hoeveelheid nog mee in bovenstaande opsomming? Ik denk, weer vingertoppengevoel, dat dat niet onaanzienlijk is. Zeg dat een mens gemiddeld gemiddeld 70 kg weegt dan hebben we het over 35 kg * 8 000 000 000 = 280 000 000 000 liter = 280 000 000 ton water.

Druppel

Een druppel op een gloeiende plaat als je bedenkt dat oceanen vaak kilometers diep zijn. De oceanen zouden zo’n 1,332 triljard oftewel 1 332 000 000 000 000 000 000 liter water bevatten. De hoeveelheid landijs zou zo’n 33 miljoen km3 bedragen, voornamelijk op Groenland en Antarctica. Dat is, pakweg, 0,033 triljard liter. Proost

arno schrauwers

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *