Zoetwatercyclus steeds instabieler. Gaat drinkwater op de bon?

Veranderingen zoetwaterkringloop tov voorindustriële periode

Veranderingen zoetwaterkringloop tov voorindustriële periode (afb: Vili Virkki et. al/Nature Water)

We gaan hier in het rijke deel van de wereld er maar van uit dat er steeds schoon drinkwater uit de kraan loopt als we die open draaien, maar in veel landen is de beschikbaarheid van schoon drinkwater niet vanzelfsprekend en door droogtes komt die vanzelfsprekendheid ook in Europa steeds vaker onder druk. Volgens onderzoekers van, onder meer, de universiteit van Aalto (Fin) is de zoetwaterkringloop in de wereld steeds verder verwijderd van de, stabiele, situatie in het voorindustriële tijdperk.
Het onderzoek zou hebben aangetoond dat de wereld midden vorige eeuw de natuurlijke grenzen van de zoetwaterkringloop heeft overschreden. Met andere woorden: mensen hebben dat systeem steeds verder verwijderd van het stabiele systeem dat er zou zijn geweest voor het industriële tijdperk. Het zou voor het eerst zijn dat dat systeem over zo’n lange tijd zou zijn bestudeerd.
De mens is constant bezig zijn omgeving te veranderen en te belasten, ook op watergebied. We bouwen dammen, bevloeien akkers en velden, bouwen datacentra die steeds meer koelwater gebruiken en spetteren er ook in huishoudens lustig op los, waarbij we onze ontlasting met liters drinkwater doorspoelen alvorens onze dagelijkse douche te nemen. Ook de door de mens veroorzaakte aardopwarming heeft grote invloed op de zoektwaterkringloop op deze planeet.
De onderzoekers berekenden het maandelijks waterverbruik en de bodemvochtigheid in aardmoten van 50 bij 50 km aan de hand van hydrologische modellen waarin het aandeel van de mens was verdisconteerd. Daarnaast maakten ze een schatting van het verbruik in het voorindustriële tijdperk (1650 tot 1860) en vergeleken die met de periode daarna tot 2005.

Ze constateerden dat uitzonderlijke droogtes of natte periodes steeds vaker voorkwamen. Die droge en natte afwijkingen van het normaal komen sinds het begin van de twintigste eeuw in steeds grotere gebieden voor. Vergeleken met de voorindustriële periode zou dat oppervlak zijn verdubbeld. “Uitzonderlijke omstandigheden komen vaker en over een groter gebied voor”, zegt Vili Virkki van de universiteit van Aalto. “Dat toont duidelijk aan dat de mens de situatie van de mondiale zoetwaterkringloop heeft veranderd.

Aardopwarming

De onderzoekers constateerden dat de droogtes vooral voorkomen in tropische en subtropische gebieden, terwijl in hogere en lagere breedtegraden de (over)natte periodes toenemen. Dat patroon valt ook te herkennen in de veranderingen van de beschikbaarheid van zoetwater door de aardopwarming.

De onderzoekers stellen dat hun onderzoek overheden kan helpen hun beleid af te stemmen om de schade te beperken, maar liever zouden ze zien dat de mens zuiniger omgaat met water, dat onontbeerlijk is voor het leven op deze planeet.

Bron: Science Daily

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *