Invloed mens in eenderde van het hele Amazonegebied

achteruitgang Amazonegebied

Vaak wordt bos in de fik gestoken om grond vrij te maken voor landbouw of veeteelt

Niet alleen de houtkap, die de afgelopen jaren onder Bolsonaro aanzienlijk is toegenomen, is een nagel aan de doodskist van het regenwoud, maar ook andere menselijke activiteiten betekenen weinig goeds voor wat (andere?) mensen wel de longen van de wereld noemen. Eenderde van het Amazonegebied zou volgens nieuw onderzoek zijn aangetast door menselijke activiteiten.
Voor hun brede onderzoek heeft een groep wetenschappers zo veel mogelijk gegevens over het Amazonegebied verzameld over het gebied in de periode tussen 2001 en 2018, inclusief satellietwaarnemingen. De mens, blijkt daaruit, heeft een verwoestende uitwerking op het regenwoudsysteem, maar dat kan geen verrassing zijn. Het ging de onderzoekers om een totaalbeeld.
Voor de achteruitgang noemen ze vier hoofdoorzaken. Een is wat je bijwerkingen zou kunnen noemen. Als een stuk woud gekapt wordt dan heeft dat ook effecten op het aanpalende nog niet gekapte bos. Vaak kappen mensen niet maar steken de boel in de fik om de grond als bouwland te kunnen. De houtkap gebeurt ook illegaal. Voorts hebben toenemende droogtes ook nog eens effect. Die zouden het gevolg zijn van de klimaatverandering, maar ook worden veroorzaakt door de veranderingen in de waterhuishouding die het gevolg zijn van het verdwijnen van het regenwoud.

38%>

De onderzoekers berekenden dat tot 38% van het overblijvende regenwoud op de een of andere manier wordt beïnvloed door menselijk handelen, waarbij de door mensen veroorzaakte droogtes de grootste gevolgen hebben.

Ze hebben ook berekend welke invloed die verslechtering van het regenwoud heeft op de broeikasgasuitstoot. Daarbij moet worden opgeteld wat er aan ‘opslagcapaciteit’ verloren is gegaan door de houtkap. Ook de biodiversisteit krijgt een stevige knauw. Helaas kan ik (=as) niet zien wat er uit die berekeningen is gekomen (want geen toegang tot het hele artikel).
“Ondanks onzekerheden over het totale effect van deze verstoringen wordt duidelijk dat de koolstofemissies en het verlies aan biodiversiteit minstens zo belangrijk zijn als de houtkap”, zegt Jos Barlow van de universiteit van Lancaster. De onderzoekers dringen er op aan het toezicht op het regenwoud te verbeteren, maar de vraag is of daar in het gistende Brazilië veel belang aan wordt gehecht al heeft president Lula wel gesteld dat over een paar jaar niet meer gekapt mag worden in het Amazonegebied (het verreweg grootste deel ligt in Brazilië).

Bron: bdw

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *