Uitstootrechten Verra lijken nagenoeg waardeloos

Onttakelt oerwoud in Indonesië

Protesten tegen de houtkap in Indonesië waar veel regenwoud teloor gaat ten behoeve van de landbouw (afb: Greenpeace)

Ja, ja, het worden rauwe tijden voor burger en bedrijf. Vooralsnog lijkt die laatste er nog voor gespaard te worden maar bedrijven die broeikasgassen uitstoten moeten daarvoor betalen. Daar zit een prijs aan, maar ze kunnen die ook overnemen van andere organisaties die uitstootrechten (CO2-certificaten) hebben, maar minder dan toegestaan uitstoten, of van projecten die de broeikasgassen absorberen zoals bebossing of het voorkomen van houtkap voorkomen. Dat is een soort aflatenhandel en begint inmiddels aan kracht te winnen, bijna 2 miljard euro. Dan ligt fraude op de loer.
Volgens de Britse krant the Guardian is 90% van die certificaten gebakken lucht. Spin in het web is een bedrijf dat die certificaten waarde toekent. Het vervelende van die groenwashandel is dat grote bedrijven als Shell, Gucci en EasyJet daar hun klimaatblaam mee groenwassen. Volgens het wetenschappelijk/journalistieke onderzoek zouden de effecten van die bosbouw- of houtkapvoorkomprojecten door het bedrijf, de grootste in die certificatenmarkt, Verra, ernstig worden overschat.
De journalisten van de Britse krant, de Duitse krant Die Zeit en SourceMaterial en wetenschappers bekeken 29 van de 87 goedgekeurde (door wie? as) Verraprojecten in de tropen van dat bedrijf eens wat nader en de eindconclusie was dat 90% van de daarop gebaseerde uitstootrechten waardeloos is. Uiteraard is de beschuldigde het niet eens met de conclusie van de onderzoekers. Ze zouden allerlei zaken over het hoofd gezien hebben en verkeerde onderzoekmethodes hebben gebruikt.

Herbebossing

Herbebossing wordt gezien als een belangrijke methode om kooldioxide uit de atmosfeer te halen, maar bossen hebben niet per se een negatief CO2-saldo. Bomen sterven of ontwortelen door stormen, bladeren vallen enzovoort Er ontstaat bij die afbraak methaan, kooldioxide enzovoort. Zo stoten delen of soms zelfs het hele huidige Amazonegebied meer broeikasgassen (in kooldioxide-equivalenten) uit dan ze opnemen.

Bovendien lijkt het er op dat Verra zich vooral richt op het voorkomen van ontbossing en dat lijkt nog een extra zwak punt in het systeem. Het voorkomen van ontbossing is niet onbelangrijk, maar er zou extra opnamecapaciteit moeten komen, dus niet evenveel maar meer bomen. Hoe bepaal je daarbij of je inderdaad houtkap hebt voorkomen? Verra zou een handeltje kunnen beginnen met corrupte politici. Handige jongens, het zijn bijna altijd mannen, slaan overal een slaatje uit. Het lijkt me dat alleen een organisatie als de VN dit soort certificaten zou kunnen uitschrijven.

Bronnen: der Spiegel, the Guardian

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *