WInd en zon meestal voldoende voor energievoorziening

Wind- en zonenergrie

Schone technologie zal veel sneller moeten worden ingezet, willen we de Parijse doelstelling waarmaken maat is niet het enige wapen (afb: Wiki Commons)

Wind en zon kunnen grotendeels aan de energievraag in geïndustrialiseerde landen voldoen, denken onderzoekers uit China en de VS. In de aanloop naar de COP26 in Glasgow is daar sterk aan getwijfeld en wordt weer eens het heilloze idee van kernenergie van stal gehaald door, onder meer, oud-minister Plasterk (niet bepaald een energiedeskundige). Overigens zullen er volgens de onderzoekers dan wel maatregelen moeten worden getroffen om niet zonder te komen zitten. Nergens hebben de onderzoekers het over energiebesparing.
De betrouwbaarste systemen, vooral gedomineerd door windenergie, zouden 72% tot 91% van de tijd voldoende zijn, zelfs zonder energieopslag, stellen de onderzoekers. Als er een energieopslag zou zijn van twaalf uur zouden de systemen, nu vooral zonne-energie, 83% tot 94% van de tijd voldoende stroom leveren.
“Wind en zon zouden in 80% van de tijd de energie kunnen leveren op veel plaatsen zonder belachelijke hoeveelheden opslagsystemen of een overmaat aan opwekkingscapaciteit”, zegt Steven Davis van de universiteit van Californië in Irvine. “Afhankelijk van het land zullen er voor korte periodes aanvullende maatregelen genomen moeten worden door energieopslag en andere niet-fossiele energiebronnen in een nulkoolstoftoekomst.”

De onderzoekers bestudeerden de geschiedenis van het energieverbruik per uur in de laatste 39 jaar in 42 landen om in te schatten hoe wind en zon aan die vraag zouden kunnen voldoen. Het bleek (hun) dat volledige overgang naar duurzame energie makkelijker is voor grotere landen op lagere breedtes, waar de zon het hele jaar door uitbundig schijnt. Een relatief klein land op hogere breedtes als Duitsland zal daar meer moeite mee hebben.
“Historische gegevens tonen aan dat landen verder van de evenaar af en toe ‘donkere periodes’ zullen hebben met weinig zon en wind”, zegt medeonderzoeker Dan Tong van de Tsinghua-universiteit. “Een zo’n periode laatst in Duitsland duurde twee weken. Dat dwong de Duitsers om terug te vallen op oude technieken vaak afkomstig van fossiel gestookte centrales.”

Extra opwekcapaciteit

De onderzoekers denken dat voor zulke gevallen extra opwekcapaciteit zou kunnen helpen, naast opslagcapaciteit en samenwerking tussen aanpalende stroomnetten (zoals nu ook al gebeurt). Tong: “Europa is een goed voorbeeld. De leverbetrouwbaarheid bestaat onder meer uit zonne-energie uit Spanje, Italië en Griekenland terwijl er veel wind is in Nederland, Denemarken en de Baltische staten.”

Zelfs in de energieverspillende VS zouden zon en wind 85% van de energievraag kunnen dekken. Dat percentage zou kunnen worden opgevoerd door overcapaciteit te bouwen naast opslagsystemen met mogelijkheden tot koppeling van het stroomnet met dat van buurlanden.
“Er zijn in de wereld een paar, geofysisch bepaalde problemen om koolstofvrije energie te produceren”, zegt Davis. “Het gaat dan om het verschil tussen moeilijk en onmogelijk. Het zal moeilijk zijn om fossiele brandstoffen geheel te elimineren, maar het is mogelijk als de technologie, economie en de sociale en politieke wil er is.”

Bron: Science Daily

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *