Kolencentrales Nederland weer volop in bedrijf

De Eemshavencentrale

De Eemshavencentrale van RWE is nog maar zeven jaar oud (afb: WikiMedia Commons)

Met het oog op de dreigende gastekorten door haperende of gestaakte leveringen uit Rusland mogen van de Nederlandse regering de kolencentrales weer volop in gebruik genomen worden. Klimaatminister Jetten kondigde vandaag aan de wet die de productie van de kolencentrales aan banden legt weer in te zullen trekken. Ook Duitsland heeft in reacties op lever’storingen’ uit Rusland aangekondigd weer te zullen overschakelen op, onder meer, kolen.Voor minister Jetten zou deze ingreep extra pijnlijk zijn, daar hij als Kamerlid en fractievoorzitter van D66 steeds sterk heeft aangedrongen op sluiting van de kolencentrales, die, gerekend per kWu, aanzienlijk meer kooldioxide dan gascentrales veroorzaken. Deze centrales zouden hoe dan ook in 2030 worden gesloten. Dat besluit zou met deze oekaze niet worden teruggedraaid.
Met deze maatregel heeft het toch al jaren kwakkelende klimaatbeleid weer een ernstige terugslag gekregen. Veel klimaatonderzoekers hielden het al voor welhaast onmogelijk om de aardopwarming deze eeuw

onder de 2°C te houden, laat staan onder de 1,5° zoals in 2015 in Parijs werd afgesproken. Jetten wil nu meer inzetten op energiebesparing en het versneld ‘vergroenen’ van de industrie in Nederland. Op Prinsjesdag zou het kabinet met aanvullende ingrepen komen om de schade aan het klimaatbeleid te beperken.

Met het inzetten van het volle vermogen van de kolencentrales zou jaarlijks zo’n tweemiljard kuub aan gas worden bespaard. Dat uitgespaarde gas zou moeten worden opgeslagen voor zwaardere tijden. Of die ook volledig zullen (moeten) worden ingezet kon de klimaatminister nog niet zeggen. Voor het beperken van de opwekking kregen de eigenaren 1,9 miljard euro per jaar tot 2024. Die compensatie houdt de regering nu in haar zak.

Bron: NRC Handelsblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *