Kerncentrales bouwen proces van de lange adem

OL3 Finland

De OL3 in Finland wordt gezien als klimaatinvestering (afb: tvo.fi)

Er zijn mensen die kernenergie propageren als methode om de energieopwekking koolzuurvrij te maken, maar die vorm van energieopwekking creëert weer andere problemen. Daarnaast is het bouwen van kerncentrales een uiterst traag proces en te ‘vrezen’ valt dat die (ongewenste) energieopwekkers weinig tot niks zal bijdragen aan het terugdringen van de broeikasgasuitstoot. De Finnen kunnen over die traagheid meepraten. In hun land is een kerncentrale op het punt van opstarten aanbeland, zo’n twaalf jaar na de oorspronkelijk geplande opstart.OL3  in Olkiluoto is de derde van drie eenheden en schijnt met zijn vermogen van 1600 MW meteen de grootste van Europa te zijn. Sedert december vorig jaar hebben de installaties tal van beproevingen doorstaan. Pas eind dit jaar komt OL3 echt op stoom.

Met de bouw van OL3 is in 2005 begonnen. Dat kernenergie een snelle ‘oplossing’ zou kunnen zijn om een dreigende klimaatontwrichting te voorkomen lijkt met deze ingebruikneming te zijn gelogenstraft. Dan hebben we het nog niet eens over het radioactieve afval dat je daarbij produceert en de verwoesting die de uraanwinning en -verrijking met zich meebrengt.

Bron: Futura-Sciences

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *