De EU subsidieert vooral de productie van vlees en dierlijke producten

Koeien in EngelandBoeren in Europa zijn kwaad, maar er is geen beroepsgroep die in de EU zoveel subsidie heeft gekregen (en nog krijgt) als de boeren. Nu blijkt uit onderzoek dat die subsidies voor 82% zijn gegaan naar de voor milieu- en klimaatproblemen veroorzakende productie van vlees en andere dierproducten. Nog geen 20% ging naar akkerbouw. Daarmee is de EU en haar voorgangers medeschuldig aan de huidige deplorabele stand van de landbouw in milieu- en klimaatperspectief.
Officieel is het EU-landbouwbeleid gericht op verduurzaming, maar het subsidiebeleid heeft daar altijd haaks op gestaan. “We vonden dat dat landbouwbeleid van de EU onevenredig veel dierproducten subsidieert boven plantaardige alternatieven”, zegt Anniek Kortleve van de Leidse universiteit. “Dat kwam een beetje als een verrassing. Dat aandeel was zelfs hoger dan uit eerdere studies bleek. Wij hebben ook de subsidie op voer meegenomen.”
De directe subsidie aan veehouders bedroeg de helft van de landbouwsubsidies. De rest van de Europese subsidies ging in de vorm aparte regelingen, in het bijzonder voor de productie van veevoer.
Op elke kilo vlees zat 71 cent subsidie met veevoersubsidies verdubbelde die bijdrage. Daarbij keken de onderzoeksters vooral naar de situatie in 2013 toen de EU-landbouwsubsidies 57 miljard euro bedroegen, maar dat veranderde daarna tot 2020 ( het laatste jaar dat de onderzoeksters analyseerden) niet of nauwelijks, stelt medeonderzoeker Paul Behrens.

Alleen voedselproductie

Volgens de Leidse onderzoeker is alleen de wereldwijde voedselproductie al in staat de aarde boven de 1,5°C op te warmen, de scherpste doelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs. “Als je de schadelijkste producten bevordert, dan wordt het halen van die doelstelling uit Parijs wel erg moeilijk.” Land bestemmen voor vee en de productie van veevoer maakt het ook onmogelijk dat te (her)bebossen of voor andere doeleinden te gebruiken, zoals de verbouw van plantaardige alternatieven voor dierproducten.

De gesubsidieerde producten komen niet alleen in de EU terecht. Zo’n 12% van die subsidies wordt besteed aan producten als kaas, varkensvlees en wijn die naar landen buiten de EU gaan. Dat subsidiebeleid zal drastisch moeten worden herzien, vinden de onderzoeksters met het oog op milieu en klimaat.

Bron: phys.org

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *