We zijn al vijftig jaar aan het aftellen maar weigeren te handelen

Mojib Latif: CountdownAl vele jaren probeert de Duitse klimaatonderzoeker Mojib Latif de mensheid te waarschuwen voor een dreigende, door de mens veroorzaakte klimaatontwrichting, maar die wil maar niet luisteren. Uit louter frustratie heeft hij maar weer eens een boek geschreven: We tellen af (al meer dan vijftig jaar). Of dat wel zal helpen?
Volgens een recensie in bdw is de toon van Lajif harder geworden. Hij denkt niet dat we de aarde onder een opwarming van 1,5°C zullen kunnen houden, zoals bij het afsluiten van het Klimaatakkoord in 2015 in Parijs nog werd gehoopt. Inmiddels zitten we op de 1,2°C boven de gemiddelde waarde zo halverwege de 19de eeuw.
Hij denkt ook niet dat we iets bereiken als we dat aan de goedhartigheid van de mensen overlaten. Hij ziet de boel dit decennium al op sommige plekken op de wereld ineenstorten als we er hier in het rijke deel van de wereld niet snel in zullen slagen om de ommezwaai naar een duurzame leefwijze te maken.
Latif heeft het in dit boek niet alleen over het klimaat maar ook over allerlei andere gevaarlijke ontwikkelingen die het gevolg zijn van de menselijke vraatzucht en kortzichtigheid zoals luchtvervuiling (mede door het autoverkeer), overbevissing, dreigende ineenstorting van hele ecosystemen, overbemesting enz. Met andere woorden: de mensheid, althans een (klein) deel daarvan, werkt aan haar eigen einde. Hij vindt ook dat we in een verkeerd economisch systeem leven (het kapitalistische, dat ook in ‘communistisch’ China de toon aangeeft).

We zijn niet bereid te delen, volgens hem. Ik zou er aan willen toevoegen dat de mens zich ernstig overschat en er geen oog voor heeft dat de aarde grenzen stelt op allerlei terreinen, die we niet straffeloos kunnen overschrijden. Ik moet het boek overigens nog lezen. Voorlopig is het alleen nog maar in het Duits verschenen.

Bron: bdw
Mojib Latif
COUNTDOWN
Herder, 222 blz., € 22,–
ISBN 978–3–451–39271–9

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *