Cloacibacterie helpt landbouw van het lachgas af

mestkever op (dierlijke) mest

Mestkever op paardenmest (?)

Landbouw is een van de belangrijkste broeikasgassen producerende sectoren. Van de door de landbouw veroorzaakte broeikasgassen is lachgas (N2O) een van de belangrijkste (als gevolg van het gebruik van (kunst)mest). Dat lachgas is een product van bodemorganismen.
Lachgas is een 265 maal heftiger broeikasgas dan kooldioxide, waar de meeste klimaataandacht naar toe gaat. Nu schijnt er een ander ‘beestje’ te zijn dat lachgas weer omzet in stikstof: Cloacibacterium sp. CB-01. Gewoon een kwestie van CB-01 door de grond mengen en het lachgasprobleem zou verdwijnen als sneeuw voor de zon (bij wijze van spreken).
Cloacibacteriën zijn anaerobe organismen die ook worden gebruikt om organisch afval als mest (!) om te zetten in biobrandstoffen. Volgens onderzoekers rond Lars Bakken van de Noorse ‘universiteit’ voor biowetenschappen zouden uitgebreide lab- en veldproeven hebben aangetoond dat de (natuurlijke) bacteriën hun werk doen zonder de rest van de micro-organismen in de bodem aan te tasten of anderszins te schaden. Het beestje voelt zich prima in de bodem en is relatief goedkoop te vermeerderen/kweken. Bakken: “Dat opent een aantal nieuwe mogelijkheden voor het behandelen van landbouwgrond.”

Om CB-01 te kweken gebruikten de onderzoekers organisch afval. Dat leek hun handig aangezien boeren toch al werken met mest. Ze zochten naar micro-organismen die het in de bodem lang genoeg uithouden om het verschil te maken.

94%

In veldproeven bleek CB-01 94% van het lachgas om te zetten in stikstof. Een paar weken later, na opnieuw kunstmest te hebben toegevoegd, was die reductie nog altijd 50%.  Bakken stelt voor de bacterie toe te voegen aan de (kunst)mest. Minder (kunst)mest gebruiken helpt natuurlijk ook. De beste oplossing is uiteraard om helemaal af te zien van het ‘houden’ van dieren voor de voedselvoorziening.

Bron: ABC News

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *