Staal ‘klimaatneutraal’ in 2050? Er is geen ‘gouden oplossing’

Takuma Watari (NIES)

Takuma Watari (afb: NIES)

Staal is een grote klimaatverpester, want verantwoordelijk voor zo’n 7% van de wereldbroeikasgasuitstoot. Er wordt links en rechts wat geknibbeld aan die uitstoot, maar om in 2050 ‘klimaatneutraal’ te zijn zullen we hoogstwaarschijnlijk moeten bezuinigen op ons staalverbruik, stellen onderzoekers in Japan.
Japan wil de broeikasgasuitstoot van zijn staalindustrie in 2030 met 46% verminderd hebben en in 2050 uitkomen op 100%. De Japanse overheid hoopt veel daarvan te kunnen verwezenlijken via technologie zoals kooldioxideafvang en de inzet van waterstof. Dat lijkt veel op wetenschapsfictie (vindt as).
Takuma Watari is onderzoeker van het Japanse instituut voor milieuontwikkelingen. Volgens hem is er geen ‘gouden oplossing’. Het wordt volgens hem zwaar onderschat om technieken als kooldioxideafvang en waterstoftechnologe te ontwikkelen en breed in te zetten: “Die lopen nog tegen grote technische, economische en sociale problemen aan en zijn nog nooit op die schaal toegepast. Niet minder belangrijk is dat het hoogst onzeker is of er voor die technieken wel voldoende energie is.” Het zou niet onmogelijk zijn dat de benodigde innovaties er niet op tijd zijn om het beoogde doel op ( is 0-uitstoot in 2050) te halen.
Watari en zijn collega’s hebben de Japanse staalindustrie in kaart gebracht en gebruikt als model om te onderzoeken hoe die branche zal moeten veranderen om het doel te halen. Uitgaande van de huidige situatie zou dat betekenen dat de staalproductie drastisch omlaag moet.
Dat heeft te maken met een gebrek aan grondstoffen en de noodzaak om onzuiver (kringloop)staal te gebruiken in nieuwe (staal)producten. Die vervuiling zou moeilijk uit hergebruikt staal zijn te verwijderen. De ‘nul’ in 2050 voor de staalindustrie is volgens de onderzoekers alleen mogelijk door beperking van hoeveelheid en kwaliteit ten opzichte van de huidige productie, hooguit de helft.

Duidelijke boodschap

Hun boodschap is duidelijk: er is geen ‘gouden oplossing’ voor de ‘ontkoling’ van de staalindustrie. De sector zal moeten kijken naar manieren om de vraag te verminderen en naar verbeteren van materiaalinzet. Ook zal er grote aandacht besteed moeten worden aan het zuiveren van hergebruikstaal van ongewenste ‘meesluipers’.

Al die zaken vragen veel samenwerking binnen die sector. Ook de maatschappij zal zich moeten instellen op de veranderingen die nodig zijn om de staalindustrie geen broeikasgassen meer te laten produceren. Staalproducten zullen schaarser en duurder worden en wellicht zullen de producten niet meer verkocht worden maar ‘verhuurd’, denken Watari en de zijnen. Innovatie vinden de onderzoekers nog wel degelijk noodzakelijk, maar de sector zal er moeten op rekenen dat dé (technologische) oplossing om uit de uitstootproblemen te komen niet bestaat, stelt Watari. En dan te bedenken dat als in 2050 de ‘nul’ gehaald wordt er nog heel wat broeikasgassen uit de atmosfeer zullen moeten worden om in de buurt te komen van het klimaat van de wereld zo’n vijftig jaar geleden….

Bron: Science Daily

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *