De kwalijke rol van ons ongebreidelde bewegen in het klimaatverhaal

autoverkeer

Autoverkeer nauwelijks thema voor klimaatbeleid in de EU

Onze mobiliteit heeft grote gevolgen voor milieu, klimaat, volksgezondheid en grondstofvoorraden, maar tot nu toe wordt het vervoermiddel bij uitstek in de rijke landen, de auto, geheel ontzien. Hier en daar worden wel data genoemd waarop de fossiele auto (die met verbrandingsmotoren) wel genoemd, maar voorlopig wordt er weinig gedaan aan het terugdringen van de broeikasgasuitstoot en de energieverspilling die het autodom met zich meebrengt. Onderzoek van het Mercatorinstituut voor klimaatverandering in Berlijn zou hebben uitgewezen dat het verhogen van de brandstofprijzen een deugdelijk instrument is om de fossiele auto de wereld uit te helpen. Opmerkelijk genoeg zetten ook deze onderzoekers hun kaarten op de elektrische auto als ‘groen’ alternatief voor de fossiele auto. Dat is een gevaarlijk sprookje.
Het grote probleem is dat de onderzoekers in Berlijn rond Nicolas Koch louter gekeken hebben naar de broeikasgasuitstoot, terwijl de klimaatcrisis vooral ontstaan is door de buitensporige consumptie in het rijke deel van de wereld. Die heeft geleid tot een overmatig gebruik aan energie en grondstoffen aangedreven door het kapitalistische streven naar winstmaximalisering. Die overconsumptie zal drastisch teruggeschroefd moeten worden willen we niet de draagkracht van de aarde overschrijden zoals we nu al jaren doen ten koste van leefbaarheid, biodiversiteit en andere door de rijke mens gecreëerde problemen. We (in de rijke landen) maltraiteren onze woonplaneet en niet alleen door het uitstoten van broeikasgassen.
Koch c.s. keken naar de uitstoot van het wegverkeer in vijftien EU-landen tussen 1995 en 2018 en vergeleek die met de economische prestaties en het inwonertal van die landen. Ze gebruikten, heel energieonvriendelijk, een zelflerend systeem om uit te vissen wat de gevolgen van klimaatmaatregelen daarop zijn geweest in elk land.

Slechts tien voorbeelden

Koch: “We hebben in die 24 jaar in die vijftien landen maar tien voorbeelden gevonden van succesvolle klimaatmaatregelen voor het wegverkeer. Alle tien hebben verband met een maatregel: het duurder maken van de brandstof door CO2-belasting. Soms gebeurt dat door energiebelasting of door tolgelden (rekeningrijden; as).” Die hogere brandstofprijs zorgde ervoor dat mens minder gingen autorijden of daar helemaal zelfs van afzagen en kozen voor ov of de fiets.

Zoals gesteld vonden de onderzoekers ook het bevorderen van het overstappen op de elektrische auto een klimaatvriendelijke daad. Dat gebeurt door subsidies in het vooruitzicht te stellen voor ‘overstappers’ of door het heffen van kooldioxidebelasting. Dat zou in Luxemburg, bijvoorbeeld, hebben geleid tot een daling na 2015 van de broeikasgasuitstoot door het verkeer met 26%. Ook in Zweden, Finland en Ierland verminderde de broeikasgasuitstoot (met tussen de 11% en 17%) door soortgelijke maatregelen.
Geld achten de onderzoekers een goede hefboom om automobilisten over te halen elektrisch te gaan rijden. Over het buitensporige energie- en grondstofgebruik (-misbruik zou beter passen) door het gemotoriseerd verkeer reppen Koch en de zijnen niet. De Heilige Koe wordt kennelijk als eerste levensbehoefte gezien.

Bron: bdw

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *