Is hout niet langer een ‘duurzame’ energiebron in EU?

Martin Pigeon

Martin Pigeon:… historische doorbraak… (afb: Fern)

Het lijkt er op dat de EU zijn vreemde klimaatstrapatsen enigszins gaat corrigeren. Het verstoken van hout en kernenergie werden als ‘duurzame’ oplossingen gezien voor het klimaatprobleem (lees: mateloze overconsumptie in de rijke landen). Dat zijn natuurlijk rare kronkels om te voorkomen dat de EU-burger krap komt te zitten in, veel te hoge, de energieaanvoer.
De EU-landen zijn geestdriftig aan de gang gegaan met hout als hernieuwbare energiebron in de gedachte dat hout kooldioxide opslaat (die weer vrij komt bij verbranding). Dat zou je hernieuwbaar kunnen noemen, maar de duur van die kringloop is nogal groot (het duurt zo’n honderd jaar voor een nieuwe boom aanmerkelijke hoeveelheden kooldioxide opneemt. In de tussentijd bezoedel je de atmosfeer wel met de CO2 van het verbrande hout. Als je zo redeneert zou je aardgas en steenkool ook ‘hernieuwbare’ energie kunnen noemen, want die ontstaan na een ‘poosje’ uit plantenresten! Kernenergie is op geen enkele manier ‘hernieuwbaar’.
Inmiddels worden er in de EU miljoenen tonnen hout verbrand, waarvan ook nog eens een groot deel uit de VS wordt ingevoerd, schrijft de New York Times en die inzet van hout wordt nog eens gesubsidieerd ook.

Dinsdag maakte een parlementscommissie van de EU bekend dat er aanzienlijk veranderingen te verwachten zijn op het terrein van die subsidies en de manier waarop gerekend gaat worden met de broeikasproductie van hout als energiebron. Die veranderingen vormen een onderdeel van een breed pakket dat betrekking heeft op de manier waarop de EU energie opwekt en hoe die de broeikasgasuitstoot wil terugdringen.
Volgens Martin Pigeon van Fern, een actiegroep die zich richt op de bescherming van de bossen in Europa, zou het besluit een ‘historische doorbraak’ zijn. “Voor het eerst maakt een belangrijk wetgevend EU-orgaan duidelijk dat een van de kwalijkste klimaatbesluiten van de EU in de laatste tien jaar moet stoppen.”

Tegen

Niet iedereen is gelukkig met de voorstellen van de EP-commissie. Een coalitie van tien EU-landen geleid door Zweden heeft afgelopen winter een verklaring opgesteld dat de voorstellen de broeikasgasdoelstellingen van de EU in gevaar brengen. Al die voortdurende veranderingen zouden de lust tot investeren in hernieuwbare energie fnuiken, zei de Zweedse minister van energie Khyashayar Farmanbar. Ook uit industriële hoek komen protesten, maar die lijken vooral ingegeven door eigenbelang.

Bron: New York Times

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *