Houten windmolens (veel) beter dan stalen (?)

Een houten module van een turbinestaander

Een houten module van een turbinestaander (afb: Modvion)

Tot aan het puntje van de wieken is de windmolen van het Zweedse bedrijf Modvion 150 m hoog met een vermogen van 2 MW. Voornaamste bijzonderheid daarvan is dat de paal waar de wieken op staan/ aan hangen voornamelijk van hout is. De meeste ‘staanders’ van windturbines zijn van staal, en dat is, zoals bekend een ‘klimaatvijandig’ materiaal. Het Zweedse bedrijf stelt dat het goed mogelijk is veel hogere, houten molens te bouwen, zelfs op zee en dat ze gegarandeerd zijn voor een levensduur van 25 tot 30 jaar.  Bovendien veroorzaakt een ‘houten’ windturbine 90% minder CO2 dan een ‘stalen’ (wieken en generator zijn van dezelfde materialen) en voor brand zou je niet bang hoeven te zijn. Kortom alleen maar winst (aldus Modvion). Lees verder

Is hout niet langer een ‘duurzame’ energiebron in EU?

Martin Pigeon

Martin Pigeon:… historische doorbraak… (afb: Fern)

Het lijkt er op dat de EU zijn vreemde klimaatstrapatsen enigszins gaat corrigeren. Het verstoken van hout en kernenergie werden als ‘duurzame’ oplossingen gezien voor het klimaatprobleem (lees: mateloze overconsumptie in de rijke landen). Dat zijn natuurlijk rare kronkels om te voorkomen dat de EU-burger krap komt te zitten in, veel te hoge, de energieaanvoer. Lees verder

Houtbeton moet bouw ‘ontkolen’

Houtbeton

Bouwplaten van houtbeton (afb: CCB Greentech)

Beton is een grote bron van broeikasgassen, maar bovendien heb je daarvoor een hoop zand en grint nodig. Er wordt alom gezocht naar alternatieve materialen. Nu schijnt er al weer wat langer geleden ‘houtbeton’ ontwikkeld te zijn, TimberRoc gedoopt. Dat zou voor 60% uit (pulp)hout en/of zaagsel bestaan en een negatieve koolstofvoetafdruk hebben vanwege de opname van kooldioxide tijdens de groeifase van de bomen. Lees verder