EU haalt uitstootdoelstelling (-55%) voor 2030 niet

Al in juni constateerde de Europese Rekenkamer dat de EU de klimaatdoelstelling voor 2030 niet haalt (vermindering broeikasgasuitstoot van 55% tov 1990). Nu moet ook de Europese Commissie dat hooguit een vermindering van 51% ka worden gehaald. De Europeanen zullen hun inspanningen moeten verdubbelen om het groene akkoord van de EU te halen, stel de EC.
Deskundigen hebben de laatste klimaatplannen van de lidstaten bekeken en doorgerekend. Ze moesten zich daarbij baseren op 21 plannen. België, Ierland en Letland leverden hun plannen te laat in en Oostenrijk, Bulgarije en Polen nog helemaal niet. De meeste lidstaten schieten te kort in het aandeel duurzame energie (zon en wind). Alleen Denemarken, Spanje, Estland, Griekenland, Italië, Litouwen en Luxemburg liggen op koers. Nu stevent de EU af op 39,3% in plaats van de gewenste 42,5%.

Ook op het punt van zuiniger gebruik van energie ligt de EU niet op schema. Zij stevent af op een verbruik van 814 megaton olie-equivalenten in 2030 terwijl 763 miljard ton was voorzien. De bouw, het vervoer en de landbouw – de sectoren die niet onderhevig zijn aan de kooldioxidebeprijzing – zouden hun broeikasgasuitstoot met 40% moeten verminderen. Dat zou hooguit 33,8% worden, stelt de EC.

Bron: Le Monde

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *