“We moeten alle broeikasgassen aanpakken”

KlimaatvervuilersOnderzoekers van, onder meer, de Amerikaanse Duke-universiteit stellen dat we niet alleen de uitstoot van kooldioxide maar ook die van andere broeikasgassen als ozon en methaan moeten aanpakken om de kans op het voorkomen van een desastreuze klimaatverandering (klimaatontwrichting) te vergroten. We zouden, stellen ze, zo de opwarmingssnelheid kunnen halveren van nu tot in 2050.
Het verminderen van de kooldioxideuitstoot zou niet voldoende zijn om een dreigende klimaatontwrichting te voorkomen, zeggen de onderzoekers. We zullen ook de uitstoot van andere klimaatverstoorders moeten terugdringen. “Ontkoling is belangrijk om de klimaatdoelen op de lange termijn te halen, maar is niet voldoende”, zegt Drew Shindell van de Duke-universiteit. “Om de aardopwarming op korte termijn te vertragen en de ellende van de toenemende hittegolven, droogtes, superstormen en natuurbranden te verminderen (???; as) moeten we ook de (uitstoot van; as) kortlevende klimaatvervuilers dit decennium verminderen.”
Volgens het onderzoek zou de terugdringing van de kooldioxideuitstoot, waar trouwens nog geen sprake van is, alleen niet voldoende zijn om de aardopwarming onder de 1,5°C boven het voorindustriële tijdperk te houden. De toenemende uitstoot van die veronachtzaamde klimaatverstoorders zou het risico vergroten dat het klimaat gevaarlijke ‘kantelpunten’ passeert. Het zal dan zelfs moeilijk zijn de opwarming onder de 2°C te houden (het maximum in het klimaatakkoord van Parijs).

Shindell: “Uit onze analyse komt naar voren dat klimaatvervuilers als methaan, distikstofmonoxide, roet, ozon op lage hoogte en fluorkoolwaterstoffen bijna net zo veel bijdragen aan de aardopwarming als kooldioxide. Aangezien de meeste van die stoffen slechts kort in de atmosfeer blijven zal de reductie (van de uitstoot;) ervan de opwarming sneller verminderen dan welke verminderingsstrategie ook.”

Sulfaataerosolen

Dat zou, denken de onderzoekers een opwarming op de korte termijn kunnen voorkomen waar het VN-klimaatforum voor heeft gewaarschuwd door alleen de kooldioxideuitstoot te verminderen. Dat zou iets te maken hebben met sulfaataerosolen die zouden ontstaan in de overgang van fossiele op hernieuwbare energie (vraag me niet hoe dat zit; as). Sulfaataerosolen koelen voor een korte tijd, dagen of weken, en verdwijnen dan en daarmee hun koelend effect. In dit onderzoek is daar rekening mee gehouden.
Doen we dat niet en blijven we ons op kooldioxide concentreren dan zal de 1,5°C opwarming in 2035 gepasseerd worden en de 2°C-grens in 2050, zo waarschuwen de onderzoekers. Doen we dat wel dan zouden de kansen stijgen om de opwarming onder de 1,5°C te houden (nu al 1,2°C).

Bron: Science Daily

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *