We zullen ook kooldioxide uit de atmosfeer moeten verwijderen

Kooldioxideconcentratie atmosfeer

Kooldioxideconcentratie in de atmosfeer (afb: WikiMedia Commons)

In 2018 was de wereldwijde broeikasgasuitstoot 52 400 mega(=miljoen)ton CO2-equivalenten. Dan hebben we het alleen nog maar over de broeikasgasuitstoot die vooral de rijke landen uitstoten in een jaar. Na 2018 zijn we alleen nog maar meer broeikasgassen gaan uitstoten. Dat geeft maar weer eens aan hoe radicaal het leven in de rijke landen zal moeten veranderen om een katastrofe te voorkomen. En dan te bedenken dat die wantoestand vrijwel uitsluitend het gevolg is van het mateloze consumptiegedrag in die rijke landen.
Volgens kost het een halfmiljoen jaar om een zo’n megaton op een natuurlijke manier (via opname door vegetatie e.d) uit de atmosfeer te laten verdwijnen. Dat lijkt me onmogelijk weinig. Hij zal wel een paar nullen vergeten zijn, maar dat de zaak problematisch is overduidelijk.
Zijn bespreking in de Britse krant the Guardian gaat over het uit de atmosfeer halen van broeikasgassen. Met dat (veel te lage) cijfer wil hij aangeven dat we de techniek heel hard nodig hebben op de CO2-concentratie in de atmosfeer weer terug te brengen op de waarden van het begin van de twintigste eeuw (ergens rond de 230 dpm, nu ruim 400 dpm; delen per miljoen oftewel promiljoen).
Die technische verwijdering stelt nu nog nauwelijks iets voor en als ik deskundigen mag geloven zal die in de toekomst nooit de opnamecapaciteit van de natuur kunnen overtreffen (hoe hoog de mens zijn technisch vernuft ook inschat). Hausfather houdt op 10%(punt?) bij een noodzakelijke vermindering van de uitstoot met 90% (ik dacht ‘we’ mikten op 100%; as).

Boeken

Hausfather beveelt drie (Engelstalige) boeken aan over de vermindering van de broeikasconcentraties in de atmosfeer, waarvan een van de onvertroffen ‘macenas’ Bill Gates:
Ending Fossil Fuels: Why Net Zero Is Not Enough by Holly Jean Buck (Verso, £9.99)
Under a White Sky: Can we save the natural world in time? by Elizabeth Kolbert (Vintage, £9.99)
How to Avoid a Climate Disaster: The Solutions We Have and the Breakthroughs We Need by Bill Gates (Allen Lane, £20)

Bron: the Guardian

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *