Veel landen voldoen na vijftien jaar niet aan klimaatafspraken

Klimaatbeloften uit Kopenhagen (2009)

De landen die hun beloften uit Kopenhagen (2009) niet hebben waargemaakt zijn merkwaardig genoeg groen (waaronder dus Nederland), België deed aan export van broeikasgassen (oranje). De ‘geslaagden’ zijn paars (afb: Jing Meng et. al/Nature)

Negentien van de 34 landen die op de klimaatconferentie in Kopenhagen in 2009 beloftes hebben gedaan, hebben die beloftes niet kunnen waarmaken. De onderzoeksters vergeleken de huidige broeikasgasuitstoot van die 34 landen met de beloftes die ze vijftien jaar eerder deden. Nederland zakte finaal en België behoorde tot de ’tussengroep’. Lees verder