Opgeslagen koolstof in permafrost dreigende onbekende

Permafrostgebieden rond de Noordpool

De permafrost rond de Noordpool (paars) (afb: WikiMedia Commons)

In een groot deel van het Noordelijk Halfrond is de bodem ‘eeuwig’ bevroren. Dat is de ‘permafrost‘. Die houdt een hoop broeikasgassen zoals kooldioxide en methaan vast. Die zou zo’n twee keer de hoeveelheid broeikasgassen bevatten als nu in de atmosfeer aanwezig is. Met de aardopwarming zullen die broeikasgassen vrijkomen en de aarde nog heftiger opwarmen. Hoe dat in zijn werk gaat weten de klimatologen niet goed en is het dus zaak dat fenomeen te onderzoeken, maar daarvoor zou het geld ontbreken. Lees verder