IAE positief over het halen van 1,5°C-doel

IEA ziet techniek als oplossing klimaatprobleem

Het lijkt er op dat het IEA vrijwel uitsluitend gokt op techniek om broeikasgastuitstoot uit te bannen. Hier een kaartje van de ontbrekende techniek. Donkerblauw zijn de niet -technische oplossingen. Links de situatie volgens het IEA in 2021, rechts in 2023 (afb: routerapoort IEA)

Het internationale energieagentschap (IAE) acht de weg naar het wensdoel voor het klimaat, opwarming onder de 1,5°C, weliswaar smal maar nog steeds haalbaar. Het agentschap baseert dat optimisme op de snelle groei van duurzame opwekkingstechnieken in de afgelopen twee jaar, ondanks de toegenomen investeringen in fossiele en de ‘koppig’ stijgende broeikasgasuitstoot.Sedert 2021 is de recordgroei aan opgesteld zonnevermogen en de verkoop van elektrische auto’s in lijn met een koers die halverwege deze eeuw op een uitstoot van nul uitkomst, stelt het IAE (die zich kennelijk niet druk maakt om de energie- en materiaalverspilling die auto’s, ook elektrische, met xich meebrengen; as). Bovendien zou de technologie meer mogelijkheden bieden en is de techniek goedkoper geworden.
Bij het vorige routerapport in 2021 schatte het agentschap dat nog mniet de helft van de technieken die nodig zijn voor de reductie beschikbaar waren. Nu schat ze dat percentage op 35%. Of dat betekent dat het IEA alleen techniek ziet als enige oplossing van het klimaatprobleem weet ik (=as) niet, maar die indruk wordt wel gewekt. Het rapport gaat niet over verandering van eet- en gedragspatronen of het beschermen en uitbreiden van natuurgebieden, maar over techniek.

Gezamenlijk

Wel stelt het agentschap dat we snel in actie moeten komen. “Als we het 1,5°C in leven willen houden dan moet de wereld snel samenkomen”, zegt IEA-directeur Fatih Birol. “Het goed nieuws is dat we weten wat we moeten doen en hoe. Onze rapport schetst de route er heen, maar we benadrukken ook dat internationale samenwerking wezenlijk is voor succes.” Dat zal gegeven groeiende ongenoegens tussen blokken en landen niet echt makkelijk zijn.

Bron: New Scientist

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *