70 landen teken bouwakkoord in strijd tegen klimaatverandering

De bouw is een grote klimaatvervuiler

De bouw is een grote klimaatvervuiler (afb: UNEP)

Zeventig landen hebben in Parijs een akkoord getekend om de broeikasgasuit-stoot van de bouw te verminderen. De bouw is wereldwijd een even grote klimaatvervuiler als de landbouw met beide sectoren een aandeel tussen de 20% en 25% van de wereldwijde broeikasgasuitstoot. Onder de zeventig landen bevinden zich de VS en Saoedi-Arabië, maar China schittert door afwezigheid.
Die 21% van de werelduitstoot zou wel eens kunnen groeien als er niets gedaan wordt. De VN voorzien een verdubbeling van de bebouwde oppervlakte en het verbruik van grondstoffen tussen nu en 2060. Op de bijeenkomst in het Chaillotpaleis waren zowel vertegenwoordigers van de sector als van de overheid.
Het doel is niet alleen de bouw te ‘ontkolen’, waarbij bouwmaterialen als cement/beton en staal een belangrijk aandeel hebben, maar ook om ‘klimaatbestendiger’ te bouwen vooral in de landen dichter bij de evenaar. Het zou voor het eerst zijn dat alles wat met bouwen te maken heeft bijeen was.

100 mrd ton bouwafval

Daarnaast produceert de sector jaarlijks 100 miljard ton aan (bouw)afval door sloop en renovatie. Het merendeel daarvan wordt niet meer hergebruikt en/of opgewerkt en eindigt op de stortplaats.

De verdubbeling van het bebouwde oppervlak gaat om zo’n 230 miljard m2 (230 000 km2, ongeveer het totale oppervlak van het Verenigd Koninkrijk). In Afrika zal het meeste worden gebouwd (een verdrie- of zelfs verviervoudiging). In 2021 had 40% van de landen in de wereld een energieplan en slechts 26% verplichte bouwnormen.

Er zal in de bouw zuiniger moeten worden gedaan met water, met energie en met luchtbehandelingssystemen. Kortom: er is Hercules/Herakles nodig om dat klusje op te knappen.

Bron: Futura-Sciences

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *