De wereld vestigt alleen nog maar droevige klimaatrecords

Klimaatrapport UNEP 2023

De omslag van het rapport lijkt een cynische verwijzing naar het voor dove oren herhalen van de keiharde boodschap (afb: UNEP)

Terwijl de klimaatverandering doordendert slaagt de mensheid er maar niet in de broeikasgasuitstoot, een bijwerking van kwalijke menselijke activiteiten, omlaag te krijgen. Voorafgaand aan de COP28 in oliestaatje Dubai publiceert de milieuorganisatie van de VN (UNEP) een rapport over het grote tekort aan klimaatactiviteit in de wereld om de opwarming onder de 2°C ten opzichte van het voorindustriële te houden (soms gerekend voor 1750 maar ook wel voor 1850; as)), laat staan onder de 1,5°C. We zijn op weg naar een aardopwarming van ten minste 3°C aan het eind van deze eeuw, als er niet snel drastische maatregelen genomen worden, waarschuwen de opstellers nog maar weer eens, hoogstwaarschijnlijk tevergeefs.
Ook als extra toezeggingen van landen worden uitgevoerd dan zal het eind deze eeuw 2,5°C warmer zijn, stellen de opstellers. De klimaatcrisis wordt steeds intensiever. Keer op keer worden er weer droevige records gebroken. In Brazilië, waar het nu lente is, worden al temperaturen van boven de 40°C gemeten.
De concentratie CO₂ in de atmosfeer is naar een recordhoogte gestegen, terwijl de broeikasgasuitstoot nog steeds niet afneemt. Die lag vorig jaar voor alle broeikasgassen omgerekend kooldioxide-equivalenten op 57,4 miljoen ton. De uitstoot heeft ook niet de neiging af te vlakken. Inmiddels in de CO₂-concentratie in de atmosfeer gestegen van 280 delen per miljoen (dpm) naar 417,9 dpm in 2022. Het vorig jaar waren er 86 dagen die gemiddeld meer dan 1,5°C warmer waren dan in 1750.

“Er is nog steeds geen omslag te zien”, zegt William Lamb van het in Berlijn gevestigde klimaatinstituut MCC en een van de hoofdopstellers van het UNEP-rapport. “Noch de de energiecrisis die is veroorzaakt door de Russische inval in Oekraïne, noch de vooruitgang van de hernieuwbare energie hebben voor een wereldwijde klimaatomslag geleid. We gaan de verkeerde kamt op, maar niet overal in dezelfde mate.”

Stijging

Dat tonen de cijfers van de diverse landen in 2022, waar overigens de CO₂-balans van bossen en landbouw nog niet in is meegenomen. De broeikasgasuitstoot in Indonesië (10%) en India (5,5%) stegen sterk, maar ook de VS (+1,6%) en China (+0,3%) hebben hun zaken nog niet op orde. ‘Dalers’ zijn de EU (-0,8%), Rusland (-1%) en Brazilië (-2,5%).

China is met 30% van de totale uitstoot de grootste klimaatvervuiler, terwijl de VS en de EU volgen met elk 18%. Daarbij moet wel aangetekend worden dat de VS en de gezamenlijke landen die nu de EU vormen historisch gezien verreweg de grootste klimaatvervuiler zijn en dat China een aanzienlijke grotere bevolking heeft dan de VS en de EU. China is verantwoordelijk voor 13% van de historische uitstoot en de VS en de landen die nu de EU vormen elk voor 32%.
Uiteraard besteedt het rapport ook aandacht aan de ongelijke verdeling van de uitstoot over de inkomensgroepen. De 10% rijksten is verantwoordelijk voor de helft van de uitstoot. Opmerkelijk dat eenderde van die rijksten niet in rijke landen leeft. Over die ongelijke schuld aan de klimaatontwrichting verscheen gister een rapport van Oxfam. De rijkste 1% van de wereldbewoners verpesten het klimaat net zo hard als 66% van de wereldbevolking met de laagste inkomens. “Grote huizen, grote auto’s, veel vliegreizen, veel vlees. Dat is allemaal geen privéaangelegenheid”, zegt Lamb.

Bron: bdw-online.de

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *