Biomassa gaat EU opbreken waarschuwen wetenschappers

Halfnatuurlijk grasland in Duitsland

Halfnatuurlijk grasland in Duitsland (afb: Nature)

Natuurlijk, de aarde schenkt de kale aap groei. Daardoor blijven die onbehaarde apen en andere aardbewoners in leven, maar om nou net te doen of biomateriaal duurzame brandstof is, is toch op zijn minst een denkfout. Amerikaanse en Europese onderzoekers rond Timothy Searchinger van de Princetonuniversiteit hebben de Europese Commissie (EC) gewaarschuwd dat biobrandstoffen zeker niet klimaatneutraal zijn en dat die biob’s wel eens verantwoordelijk zullen worden voor ontbossing en dat is natuurlijk het paard achter de wagen spannen.
De onderzoekers kwamen tot die waarschuwing na de plannen in het programma Klaar voor 55 te hebben bestudeerd. Daarmee wil de EC de Europese wetgeving aanpassen aan de klimaatdoelstellingen die de EU zichzelf heeft beloofd: 55% minder in 2030 dan in 1990 en helemaal klimaatneutraal in 2050.
Het aandeel van de duurzame energie zal in 2030 45% moeten bedragen (tegen nu 22%). Daarbij sjoemelt de EU nogal met het begrip ‘groen’. Aardgas en kernenergie worden, ‘voorlopig’ zegt de EC sussend, als ‘groen’ aangemerkt. Ook mikt Europa op ‘groene’ brandstoffen zoals biomassa of van biomassa gemaakte biobrandstoffen.
De vijf onderzoekers hebben aan de hand van rekenmodellen de voorstellen van de EC doorgerekend. Dan zouden in 2050 22 miljoen ha nodig zijn voor het kweken van ‘energiegewassen’. Dat is 20% van het beschikbare bouwland. De invoer van ‘brandhout’ zou moeten worden verviervoudigd. “Klaar voor 55 ruilt koolstofopslag en biodiversiteit in voor bio-energie”, schrijven de onderzoekers. Volgens hen zullen de beoogde klimaatmaatregelen van de EU de ontbossing versterken.

Biobrandstoffen

“We kunnen de klimaatverandering niet bestrijden als we niet ophouden natuurgebieden die koolstof opslaan te vernielen”, zegt Searchinger. De grote fout van de EU is om bio-energie als klimaatneutraal te zien, maar daarmee stoot je broeikasgassen uit als je die verbrandt, stelt de Amerikaan. “Je kunt denken dat de vegetatie kooldioxide opneemt om te kunnen groeien, maar daar heb je landbouwgrond voor nodig. Als je dat gebruikt voor het kweken van energiegewassen, is dat niet meer te gebruiken voor andere doeleinden zoals het verbouwen van voedingsgewassen of het opslaan van koolstofdioxide.”
Dat zou betekenen dat je landbouwgrond elders op de wereld zou moeten ‘lenen’ om aan je voedselbehoefte te komen. Volgens de onderzoekers besteedt voor elke 4 ha in de EU 1 ha uit aan de niet-EU-landen. Wat dat betekent voor de vegetatie in die landen heeft de gigantische ontbossing in het Amazonegebied en in Indonesië aangetoond, voor een niet onbelangrijk deel voor de productie van voedsel of veevoer in de EU. Bovendien, maar dat hebben de onderzoekers niet bekeken, moeten die producten over veel grotere afstanden worden vervoerd wat het klimaat nog eens extra belast zo lang we er niet in slagen van onze fossiele verslaving af te komen.

Bron: Le Monde

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *