Duitsland beloont met subsidies fossiel de broeikasgasuitstoot

Subsidies fossiele brandstoffen 'belonen' broeikasgasuitstoot

Subsidies op fossiele brandstoffen belonen broeikasgasuitstoot (afb: Kopernikus/Ariadne-rapport)

Duitsland subsidieert het gebruik van fossiele brandstoffen in het verkeer, waardoor het de uitstoot van kooldioxide bevordert. Dat stellen onderzoekers die werkzaam zijn in het door het Duitse ministerie van onderwijs en onderzoek opgezette Kopernikusproject Ariadne. Dat betekende omgerekend een subsidie variërend van 70 tot 690 euro per ton uitgestoten CO2. Het belasting- en heffingssysteem in de verkeerssector in Duitsland is nog heel sterk gericht op fossiele brandstoffen en maakt zo het behalen van de klimaatdoelen alleen maar moeilijker, stellen de onderzoekers. Lees verder