Duitsland beloont met subsidies fossiel de broeikasgasuitstoot

Subsidies fossiele brandstoffen 'belonen' broeikasgasuitstoot

Subsidies op fossiele brandstoffen belonen broeikasgasuitstoot (afb: Kopernikus/Ariadne-rapport)

Duitsland subsidieert het gebruik van fossiele brandstoffen in het verkeer, waardoor het de uitstoot van kooldioxide bevordert. Dat stellen onderzoekers die werkzaam zijn in het door het Duitse ministerie van onderwijs en onderzoek opgezette Kopernikusproject Ariadne. Dat betekende omgerekend een subsidie variërend van 70 tot 690 euro per ton uitgestoten CO2. Het belasting- en heffingssysteem in de verkeerssector in Duitsland is nog heel sterk gericht op fossiele brandstoffen en maakt zo het behalen van de klimaatdoelen alleen maar moeilijker, stellen de onderzoekers. Lees verder

Minder vliegen in Frankrijk? Druppel op een gloeiende plaat

condensstrepen vliegtuigen

Condensstrepen zouden wel eens meer kunnen bijdragen aan de aardopwarming dan de uitstoot van kooldioxide door vliegtuigen (afb: CICERO)

In Frankrijk heeft de regering besloten een advies van de klimaatburgerraad (CCC) in sterk afgezwakte vorm overgenomen om het binnenlands vliegverkeer aan banden te leggen. In eigen kringen werd daar hoog van opgegeven (’s werelds eerste en een krachtig signaal), maar het blijkt maar om een heel klein deel van het binnenlandse luchtverkeer te gaan en de Franse krant Le Monde heeft het over een ‘homeopathisch effect’: een vermindering van 2,6% van de broeikasgasuitstoot van de binnenlandse vluchten en 0,23% als je kijkt naar het Franse aandeel in de luchtreizen en 0,01% van de hele broeikasgasuitstoot waar Frankrijk voor verantwoordelijk is. Lees verder