Bevroren grond dooit steeds harder maar er is niet 1 kantelpunt

mikro-organismen poken broeikasgasuitstoot op

Mikro-organismen poken broeikasgasuitstoot op in de dauwende permafrost

De ‘eeuwig’ bevroren grond, permafrost, dooit steeds harder, waardoor grote hoeveelheden van de broeikasgassen kooldioxide en methaan vrijkomen, constateren onderzoekers maar of dat proces al zijn kantelpunt heeft bereikt (onomkeerbaar is) is wagen ze te betwijfelen. Er zou volgens hen niet een wereldwijd kantelpunt zijn maar vele lokale en regionale kantelpunten. Een reden te meer om de klimaatverandering snel een halt toe te roepen, waarschuwen ze maar weer eens. Lees verder