“Aardopwarming stijgt het snelst sedert begin waarnemingen”

Menselijke activiteit veroorzaakt aardopwarming

De mens helpt stevig mee aan de klimaatontwrichting (afb: Piers Forster et. al/ESSD)

De door mensen veroorzaakte aardopwarming ligt momenteel op 0,26°C per decennium, volgens recent onderzoek de hoogste toename sedert het begin van de temperatuur-waarnemingen. Volgens het onderzoek lagen de gemiddelde opper-vlaktetemperaturen het vorig jaar 1,43°C boven de voorindustriële tijd. 1,3°C daarvan zou terug te voeren zijn op menselijke activiteit. Lees verder