Het klimaatrapport in vijf trefwoorden (volgens de BBC)

António Guterres

VN-secratrisgeneraal António Guterres (afb: WikiMedia Commons)

Ik moet toegeven dat ik wat de berichtgeving over de rapporten van het VN-klimaatforum betreft vooral afga op de berichtgeving, zelfs samenvattingen van ‘drukke directeuren’ gaan me nog te ver (ik=as ben er echt wel aan begonnen). Misschien zouden ze bij dat forum eens wat wetenschapsjournalisten moeten inhuren. De Britse staatsomroep heeft me wat hapklare brokken gegeven: het huidige rapport in vijf trefwoorden: doorschieten, winningsstop, doe-het-zelf, de toekomst, de politiek/overheid.
De trefwoorden/boodschappen komen van de milieucorrespondent van de Britse omroeporganisatie Matt MacGrath. Het doorschieten slaat op de vertraagde reactie van het klimaat op maatregelen. Al eerder zijn er ‘kantelpunten’ aangewezen, verschijnselen die de klimaatverandering versnellen na een bepaalde grens (het kantelpunt) te hebben overschreden.
Zo leidt de aardopwarming onder veel meer tot het ontdooien van de ‘eeuwig’ bevroren grond (permafrost) op het Noordelijk Halfrond. Daarbij komen grote hoeveelheden in de bodem ‘vastgelegde’ broeikasgassen (voornamelijk, kooldioxide en methaan) vrij. Dat zorgt weer voor een versterking van de klimaatverandering. Een ander kantelfenomeen is de verdwijning van zeeijs. Dat betekent in feite dat elke seconde dat we eerder en effectief in actie komen telt.
De rapport schijnt het niet met zoveel woorden te zeggen, maar tussen de regels door zou je kunnen lezen dat we een definitieve streep moeten zetten onder de winning van fossiele brandstoffen, maar daar ziet het niet naar uit. Klimaat- en milieubedervende bedrijven als Shell houden er rekening mee dat ze nog zeker dertig jaar (we hebben het dan over 2053, drie jaar na het ‘nuljaar’ van de broeikasgasuitstoot) door kunnen gaan met de winning, wat natuurlijk allesbehalve rustgevend is. In Alaska heeft Biden toestemming gegeven aan Conoco om naar olie te gaan boren.

Doe-het-zelf

Veel mensen zeggen tegen enquêteurs dat ze erg inzitten over de klimaatverandering, maar doen zelf hoegenaamd niets om hun klimaatgedrag te verbeteren. Regeringen moeten aan de slag, maar wij zelf ook. Grote klimaatbedervers zijn de vleesproductie, de luchtvaart en de auto.
Als we de auto aan de kant deden en geen vlees meer zouden eten dan zouden we al een heel eind op de goede weg zijn. Volgens Greenpeace heeft 40% tot 70% van de broeikasgasuitstoot te maken met de consumentenvoorkeuren. Dat vergt natuurlijk wel het een en ander van de overheid, vooral wat het verkeer/vervoer betreft, maar dat heeft niet alleen een grote verlaging van de broeikasgasuitstoot tot gevolg, maar is ook gunstig voor het grondstofverbruik, de gezondheid, ruimtebenutting en ga zo nog maar even door.

Het vierde punt dat de BBC-correspondent noemt is niet zo zeer een punt om te doen maar om te beseffen. Een klein deel van de mensheid heeft het in een geologisch gezien opmerkelijk korte tijd voor elkaar gekregen om het klimaat en nog zo wat dingen op aarde op zijn kop te zetten. We moeten ons realiseren dat wat we nu beslissen (of niet beslissen) voor vele honderden jaren gevolgen zal hebben. De meesten van ons zullen dat niet in de volle omvang meemaken, maar de generaties daarna zeker. Die zullen, mocht de mensheid nog niet zijn uitgestorven, ons daarom haten of loven.

Uiteraard zal ook de politiek (dat zijn wij ook; as) aan de bak moeten. We leven nu bijna acht jaar, en vele waarschuwingen van wetenschappers en António Gutteres later, na het afsluiten van het Klimaatakkoord eind 2015 in Parijs en erg veel haast maken regeringen niet met het nemen van klimaatmaatregelen. Dat zal toch drastisch moeten veranderen.
Dat zou onder meer ook een verandering van het economische model moeten inhouden waarmee de wereld opereert, met veel straffere maatregelen tegen klimaat- en milieuverpesters, maar het ziet er naar uit dat de wind in de democratische landen niet al te gunstig waait.
De algemene reflex schijnt de rembeweging te zijn. Duitsland, autoland bij uitstek, steigert tegen het uitbannen van de fossiele auto, in Nederland blaast een partij die zich verzet tegen de ontstikstoffing van de landbouw (althans het tempo waarin dat zou moeten gebeuren) de gevestigde orde bijna omver, in Frankrijk maken ze zich vooral druk om de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. Die maximale 1,5°C-opwarming kunnen we wel vergeten.

Bron: BBC

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *