Luxe extra belasten op broeikasgasuitstoot verdeelt de klimaatlasten beter

Ro(n)kende auto

Noodzakelijk?

Er zijn nogal wat menden (inclusief media) die denken dat het terugdringen. van de broeikasgas-uitstoot het klimaatprobleem oplost. Verre van dat. Zo dreigt het bestrijden van de dreigende klimaat-ontwrichting de nu al grote ongelijkheid nog verder aan te wakkeren. Belast de uitstoot van ‘luxe’ meer dan van noodzakelijk energieverbruik. Als je dat doet zouden we 75% van de vermindering bereiken die volgens het Klimaatakkoord nodig is om de aardopwarming onder de 2°C te houden (in 2050, staat er in het persbericht, maar het gaat om 2100; as), stellen de onderzoekers en je vergroot de nu al grote kloof tussen arm en rijk niet nog verder. Lees verder