Alles wordt elektrisch, zoveel is (lijkt?) zeker

E-auto is net als de fossiel een energie-, ruimte- en materiaalverspiller

E-auto is net als de fossiel een energie-, ruimte- en materiaalverspiller

Terwijl ik de laatste tijd overweeg om mijn woning helemaal te elektrificeren zijn ze in mijn straat net bezig met de vernieuwing van gasbuizen (handig, eind november). We moeten af van fossiel en dus ook van aardgas. Het alternatief is elektra, maar dan zonder gebruik van fossiel. Nu is nog maar een deel van ons energie elektrisch. Tegen 2050 zou dat tweederde kunnen zijn, parallel aan het  progressief belasten van kooldioxideuitstoot, denken onderzoekers. Klopt dat met de gedachte dat de wereld in 2050 energieneutraal zou moeten zijn?
Deskundigen stellen dat wind en zon voor het merendeel van de hernieuwbare energie zou kunnen zorgen. We hebben het dan over energieopwekking, maar ook andere energieverbruikers zullen van fossiel af moeten zoals vervoer, verwarming en industrie met staal- en cementindustrie als grootverbruikers.
Dat vergt vaak enorme aanpassingen. “Vandaag wordt 80% van het totale energieverbruik voor industrie, verkeer en verwarming verwezenlijkt door verbranding van fossiel en slechts 20% door stroom gedekt”, zegt Gunnar Lederer van het instituut voor klimaatonderzoek in Potsdam (D). “Fossiel was lange tijd goedkoop en makkelijk verkrijgbaar, terwijl stroom een dure energiedrager was.”
Het vervoer zal elektrisch moeten worden, waarbij personenwagens zouden moeten worden verboden vanwege enorme energie-, materiaal- en ruimteverspilling. De industrie zal moeten overschakelen op elektra. Dat betekent een aanzienlijke groei van het stroomverbruik. Luderer en collega’s hebben onderzocht met behulp van rekenmodellen of dat mogelijk is.

Het kan

Zij kwamen tot de conclusie dat het kan. Luderer: “Onze simulaties tonen dat stroom samen met de CO2-belasting de goedkoopste energievorm wordt die driekwart van het totale verbruik kan dekken.” Dat zou vooral het gevolg zijn van de ontwikkelingen op het gebied van zonne- en windenergie. “De prijs van zonne-energie is de laatste tien jaar met 85% gedaald”, zegt de onderzoeker. “Voor de toekomst voorzien we verdere dalingen.” De meeste computersimulaties zouden die ontwikkelingen hebben onderschat.

Hij stelt dat de huidige energievoorziening (80% fossiel 20% elektra) zich haast zou kunnen omkeren (20% en 80%), waarmee groene stroom een hoofdpijler onder de wereldenergiebehoefte zal worden. Hij voorziet dat ook die elektrische toepassingen efficiënter zullen worden. Hij zeurt nog wel, zoals nu nog vrijwel iedereen, over elektrische auto’s, maar die kunnen we als extreme energieverspillers missen als kiespijn.
“Neem de staalproductie”, stelt medeonderzoekster Silvia Madeddu. “Als je kringloopstaal, zogeheten secundair staal, smelt met stroom dan scheelt dat in het totale energieverbruik en daalt de koolstofintentsiteit per geproduceerde ton staal. Alles bij elkaar stellen we dat meer dan de helft van het wereldenergieverbruik in de industrie in 2050 van elektra kan komen.” Hierbij moet je bedenken dat een groot deel van de staalproductie naar de productie van personenauto’s gaat.

Knelpunten

Er blijven nog wel knelpunten over. De onderzoekers noemen, onder meer, het vliegverkeer, de scheepvaart en de chemische industrie, waarbij olie als grondstof wordt gebruikt. Ze zien wel oplossingen. Ze hebben het dan over waterstof als energiebron, maar opmerkelijk is dat het hele woord energiebesparing niet in het verhaal van Luderer en de zijnen voorkomt.

Bron: bdw

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *