Ozonakkoord heeft komst ijsvrije Noordpool met vijftien jaar vertraagd

gat in de ozonlaag in september 2000

Het gat in de ozonlaag in september 2000 (afb: WikiMedia Commons)

Het protocol van Montréal, dat het gebruik van ozonaantastende koelmiddelen e.d. heeft verboden, zou volgens onderzoekers de komst van de eerste ijsvrije wateren rond de Noordpool met vijftien jaar hebben vertraagd. Dat in het kader van de VN afgesproken protocol zou als ‘vingeroefening’ kunnen worden gezien van het klimaatakkoord dat in 2015 in Parijs is gesloten, met die aantekening dat in dat minder voortvarend wordt opgetreden door burgers, politici en bedrijven in de (rijke) landen die verantwoordelijk zijn voor die klimaatopwarming. Lees verder

“Kooldioxideverwijdering is geen oplossing klimaatprobleem”

David T. Ho

David T. Ho:…nutteloos… (afb: Columbia-universiteit)

Volgens klimatoloog David Ho van de Amerikaanse Columbiauniversiteit in New York is de verwijdering van kooldioxide geen oplossing van het klimaatprobleem. We moeten, stelt hij in Nature, de broeikasgasuitstoot snel drastisch verminderen, want anders is kooldioxideverwijdering zo goed als nutteloos. Lees verder