Schimmels zou eenderde koolstofdioxide van fossiele uitstoot opnemen

Vliegenzwam

Paddenstoelen, hier de vliegenzwam, zou je de bloeivorm van schimmels kunnen noemen (afb: WikiMedia Commons)

Schimmels die een verbond hebben gesloten met plantenwortels, mycorrhiza of zwamwortel, zouden ieder jaar meer dan eenderde (36%) opnemen van de jaarlijkse uitstoot die wordt veroorzaakt door verbranding van fossiele brandstoffen, berekenden onderzoeksters. Ze vinden dat die in symbiose levende schimmels een grotere plaats zouden moeten krijgen in natuurbehoud en klimaatbeleid en zouden moeten onderzoeken hoeveel broeikasgassen de bodem zou kunnen opnemen. Daarnaast zouden schimmels ook wezenlijk zijn voor de biodiversiteit. Lees verder

Paddenstoelen slaan een hoop koolstof op

Groene knolamaniet

Groen knolamaniet (afb: WIKIMEDIA COMMONS)

De aardbodem slaat veel koolstof op. Dat zou wel eens kunnen veranderen door de aardopwarming. Nu (b)lijkt (het er op) dat in die opslagcapaciteit paddenstoelen een belangrijke of zelfs doorslaggevende rol spelen.
Lees verder