De broeikasgasuitstoot is maar een van de problemen

koolstoftunnelvisie

De broeikasgasfictie (of -fixatie) van de mens (afb: William Ripple)

Als het over de aardopwarming gaat, gaat het bijna uitsluitend over het terugdringen van de broeikas-gasuitstoot. Mijn (=as’) stelling is altijd geweest dat de klimaatont-wrichting een probleem is dat wordt veroorzaakt door de mateloosheid van de mens die geen rekening houdt met de keiharde grenzen van onze woonplaneet. De broeikasgasuitstoot is in feite maar een van de ‘bijverschijnselen’ van die ondoordachte mateloosheid van het zoogdier mens. Zo heel langzamerhand begint dat geluid ook steeds vaker op te klinken in wetenschappelijke kringen.

De broeikasgasfictie noem ik het en Jan Konietzko, hoogleraar kringloopeconomie in Maastricht, heeft het over koolstoftunnelvisie. We moeten iets doen aan ons mateloze (en dus stompzinnige gedrag en dan gaat er niet alleen om om de broeikasgasuitstoot terug te dringen (steeds vaker hebben ook wetenschappers het dan over technologie in plaats van gedragsverandering, nog zo’n gotspe). Daardoor blijven andere kwalijke bijwerkingen van de mateloosheid van de mens buiten beeld, vindt, ook, Konietzko.
De klimaatcrisis heeft niet een oorzaak maar een hele reeks deels met elkaar verbonden oorzaken. Niet alleen wij burgers, de landbouw, de vervoerssector en bedrijven moeten hun broeikasgasuitstoot verminderen, maar het klimaatsysteem is ook afhankelijk van de natuur die ons omringt. Die zijn we door ons steeds grotere beslag op de wereld bezig onherstelbaar te vernielen, met de razendsnelle achteruitgang van de biodiversiteit als een van de gevolgen waarvan veel mensen het probleem niet van zien. De mens is vooral op de soort mens gericht.

De natuur is wezenlijk voor het voortbestaan van de mensheid. De mens denkt wel dat hijzij zich los heeft gemaakt van de natuur, maar is daar toch echt onlosmakelijk mee verbonden. Verlies van biodiversiteit leidt tot verlies aan natuurlijke diensten, zoals het opruimen van de troep die, vooral, mensen maken. Klimaatbescherming is gebaat bij natuurbescherming al was het alleen maar dat de natuur kooldioxide, het belangrijkste broeikasgas, omzet in allerlei voor de mens nuttige producten (zoals voedingsstoffen, om maar wat te noemen).
Een gezonde natuur betekent ook een gezonde fauna. Insecten die de planten bestuiven, vogels die flora verspreiden, maar ook zoogdieren spelen hun rol in het grotere geheel. Daarom hebben organisaties als de VN campagnes gevoerd voor de massale ontwikkeling van natuurlijke oplossingen, die het mogelijk maken de opwarming van de aarde te beperken en de gevolgen van extreem weer te verzachten.

Ontbossing

Ontbossing is een wereldwijd groot probleem. De mens neemt voor zichzelf een steeds groter deel van de wereld in. Een groeiende wereldbevolking maakt dat probleem alleen nog maar groter. Door het verdwijnen van die bossen verdwijnen niet alleen kooldioxide’slurpers’, maar verandert ook het weer over grote afstand van het ontboste gebied. Bossen zorgen namelijk voor neerslag. Eenderde van de regen in het Amazonegebied is een gevolg van ‘boomzweet’. Ontbossing leidt dus tot verdroging.

Daarmee hebben we het nog niet gehad. De toenemende verstedelijking en asfaltering van onze leefomgeving, het vernielen van bodemstructuur door de landbouw, overconsumptie, de uitputting van de grondstoffen, de gigantische ongelijkheid in de wereld enzovoort enzovoort. Dan hebben we nog niet eens gehad over de talrijke bedreigingen die de mens over zich afroept door het overstappen van ziekteverwekkers van dieren op mensen (of omgekeerd) en over de vervuiling die de mens veroorzaakt.
De aarde zal het allemaal worst wezen want die heeft voor hetere vuren gestaan, maar een groot deel van het leven op aarde zal de overgang naar een kalere en opwarmende aarde niet meemaken, inclusief de mens, maar die verkeert elders (lijkt het wel). De klimaatverandering is een groot probleem, waarvoor niet een medicijn bestaat. De mens zal zich bescheidener moeten opstellen en rekening moeten houden met de grenzen die onze leefplaneet ons stelt op straffe van uitsterving (van die zogenaamd wetende mens (=homo sapiens)).

Bron: Futura-Sciences

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *