Het gaat over overconsumptie en niet over broeikasgassen

Voedselverspilling

Verspilling. Veel gaat in de voedselketen al verloren voordat de consument het gekocht heeft en dat geldt veel meer sectoren in de rijke landen …

In het Franse dagblad Le Monde staat een artikel over (het bestrijden van) de klimaatcrisis waarin eindelijk eens man en paard worden genoemd: de klimaatcrisis is veroorzaakt door de overconsumptie in rijke landen. Het gaat niet in de eerste plaats om het terugdringen van de broeikasgassen maar om het terugdringen van die overconsumptie. Daarbij laat de krant een plaatjes zien waar de grootste besparingen zijn te bereiken: de auto, het eigen energieverbruik en het schrappen van vlees uit het menu.
Sobreté heureuse (Het geluk van het genoeg) (Sobrété heureuse) noemde Pierre Rabhi dat in zijn eerste ecologische encycliek in 2015 tegenover leden van het VN-klimaatforum. Consuminderen komt nauwelijks ter sprake in de hele klimaatdiscussie. Die gaat louter over broeikasgassen, maar die zijn slechts de kwade dampen van liederlijk gedrag in de rijke landen.
Overconsumptie zou het fenomeen moeten zetten waar wij in die rijke landen ons mee moeten bezighouden, maar welke politicus durft overconsumptie inzet en doel te maken om een dreigende klimaatontwrichting af te wenden?

Le Monde stelt uit dat elke Fransman in 2019 verantwoordelijk was voor de uitstoot van 9,9 ton CO~2-equivalenten per jaar. De grootste uitstoter is de auto met ruim 2 ton, gevolgd door gas en ander fossiel voor onder meer woningverwarming (1,18 ton) en vleesconsumptie (0,92 ton). Daarnaast zijn ook luchtvaart (0,43 ton) en andere dierlijke producten dan vlees als zuivel en eieren (0,39 ton) grote broeikasgasveroorzakers.

Daarmee brengt Le Monde de klimaatcrisis helaas weer terug waar die niet hoort te zijn, bij de broeikasgasuitstoot, want al die producten staan ook voor andere manieren van verspilling (energie, grondstoffen e.d.) die alle direct of indirect invloed hebben op het milieu en klimaat, maar het is in ieder geval een stap in de goede richting. Alleen, hebben we nog zoveel tijd om een dreigende ramp te voorkomen?

Bron: Le Monde.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *