EU leidend in terugdringen verbruiksuitstoot (?)

Verbruiksuitstoot EU

De verbruiksuitstoot van de EU is te hoog (afb: SEI)

Uit onderzoek van het Stockholmse milieu-instituut (SEI)  blijkt dat de focus van de EU op territoriale broeikasgasuitstoot de invloed van haar verbruik in de wereld onderschat. Volgens de SEI heeft de EU een enorm potentieel om de ambitie van haar klimaatactie te verhogen door de verbruiksuitstoot van de lidstaten aan te pakken en de consumptie in het algemeen te verlagen. Zelfs binnen de Unie  blijkt die uitstoot per land enorm te verschillen. Lees verder