Zeerechttribunaal ‘verplicht’ landen broeikasgasuitstoot te verminderen

Logo zeerechttribunaal

Logo zeerechttribunaal (afb: WikiMedia Commons)

Volgens een uitspraak van het internationale zeerechttribunaal zijn landen verplicht hun broeikasgasuitstoot te verminderen om een ontwrichtende klimaatverandering te voorkomen. De uitspraak is een overwinning voor de verschillende eilandenstaten die worden bedreigd door de zeespiegelstijging, een van de vele nefaste gevolgen van de aardopwarming, en die naar het tribunaal zijn gestapt. Volgens het tribunaal heeft de broeikasgasuitstoot zeer kwalijke gevolgen voor de zeeën en oceanen en het leven daarin. Lees verder

De aarde is ‘doodziek. Oorzaak is de mens

Gezondheid aarde 2023 volgens aardgrensmodel Rockström

De negen gezondheidsfactoren van de aarde volgens het Rockströmmodel (afb: Johan Rockström et. al/Science)

In een nieuw onderzoek naar de gezondheid van de aarde moesten de onderzoekers constateren dat zes van de negen gezondheidsaspecten van de aarde zijn overschreden: klimaatverandering, biodiversiteit, verandering landgebruik (verlies aan natuur), stikstof- en fosforcycli, milieuvervuiling (kernafval, kunststofafval e.d.) en zoetwatervoorraden.
Alleen met de ozonvernietiging in de atmosfeer, luchtvervuiling en oceaanverzuring blijft de aarde nog net binnen de veilig geachte grenzen van dit door van dit door klimaatwetenschapper Johan Rockström bedachte houdbaarheidsmodel van de aarde, maar ook daar naderen bij twee de grenzen snel: verzuring oceanen en luchtvervuiling. Dat betekent dat de mens zijnhaar veilige manoeuvreerruimte op de meeste cruciale punten meer dan heeft verspeeld. Lees verder