Simpele truc om kooldioxide ‘op te slaan’ in beton

Belletjesbeton

Beton aangemaakt met belletjeswater is ietsje minder slecht voor het klimaat (afb: Alessandro Rotta Loria et. al)

Als je bij het bereiden van beton ‘belletjeswater’ gebruikt, dan zou de helft van het daarin opgeslagen CO2 in de vorm van carbonaat in het beton worden ‘opgeslagen’. Zo’n 45% van de ‘belletjes’ zou zo in het beton worden ‘verwerkt’ (55% dus niet). Dat zou nog gunstig kunnen zijn voor de eigenschappen van het beton ook. Overigens is het grote probleem van beton de bereiding van cement waar gigantisch veel kooldioxide bij vrijkomt en waarvoor veel energie nodig is, maar dat eerste probleem kan ook een voordeel zijn. Lees verder

EU-landen zeggen energiehandvestverdrag op als te klimaatschadelijk

Het Europees Parlement heeft woensdag 24 april ingestemd met de ‘gecoördineerde terugtrekking’ van de Europese Unie uit het omstreden internationale energiehandvestverdrag, dat als te beschermend wordt beschouwd voor investeringen in fossiele brandstoffen. Al tien lidstaten, waaronder Nederland, hebben al aangekondigd het verdrag op te zeggen. Lees verder