Moet de technologie ons uit de klimaatsores redden?

Gezondheid aarde 2023 volgens aardgrensmodel Rockström

De negen gezondheidsfactoren van de aarde volgens het Rockströmmodel. De mens zorgt slecht voor de aarde (en dus zichzelf) (afb: Johan Rockström et. al)

Nu het uur der waarheid steeds sneller naderbij komt en de klimaat-ontwrichting steeds vaker haar lelijke kop opsteekt zijn steeds meer mensen (zo lijkt het althans) niet bezig  met het tegengaan van de werkelijke problemen maar met het uitvinden van een technische Deus-ex-machina (een onmogelijke ‘oplossing’). Kan technologie ons uit de klimaatsores houden? Bedenk dan wel dat die techniek (=de mens) ons die sores heeft aangedaan.Vorige week had Nieuwsuur weer eens een koddig stukje over een stel ‘wetenschappers’ in Delft die, als ik het goed begrepen heb, een windmolen wolkjes liet maken om zo de zoninstraling te verminderen. Baat het niet dan schaadt het niet, becommentarieerde een opgevoerde hoogleraar het idee.
Er zijn nog wel mallere ideeën bedacht, maar het grote risico van het technisch ’temmen’ van de zon is de onvoorspelbaarheid en/of de onaanzienlijkheid van de bijdrage van voorgestelde technieken. Het wolkenidee is in een of andere vorm veel vaker voorgesteld, maar is ook meteen een linke manier om met het klimaat te spelen. Bovendien zou daarvoor een gigantische jarenlange operatie nodig zijn met vliegtuigen in de stratosfeer die deeltjes verspreiden en die een aantal andere problemen verbonden met de klimaatontwrichting (zoals oceaanverzuring en de broeikasconcentratie in de atmosfeer) niet oplost.
Kernenergie wordt vaak als medeoplossing gezien en is zelfs bij ‘milieupartij’ D66 niet meer taboe, maar, zoals vaker gezegd, dat is de duivel uitdrijven met Beëlzebub. Je veroorzaakt (misschien) minder broeikasgassen, maar je creëert een groot probleem: kernafval. Bovendien – en dat is een praktische bijkomstigheid – kan kernenergie op de korte termijn, zeker tien of meer jaar, geen bijdrage leveren, aangezien de bouw van kerncentrales een langetermijnproject is dat de neiging heeft ernstig uit te lopen (zie kerncentrale in Finland). Dan hebben we het nog niet eens over de verwoestingen gehad die de winning van kernbrandstof (nu nog vooral uranium) met zich meebrengt.

Een andere groep gokt op technieken die, vooral, kooldioxide uit de lucht of uit afgassen wil halen. Dat lijkt mooi, maar zet vooralsnog weinig zoden aan de dijk. Bovendien moet je die uit de atmosfeer of afgassen gehaalde kooldioxide nog eens ergens veilig wegbergen en dat is niet zonder gevaar. Wat als die ‘veilig’ in olie- en gaslagen ‘veilig’ opgeslagen weer ontsnapt (langzaam of in een keer door een aardbeving; ik=as zeg maar wat)?

Een groep zelfbenoemde ‘(temperatuur)overschrijders’ vindt dat we voorlopig niet aan die onzekere en mogelijk zelfs gevaarlijke geotechnische ‘oplossingen’ moeten beginnen. Er zijn internationaal geen afspraken op dat terrein. Die overschrijdingscommissie vindt dat vooral die projecten om de zon te ’temmen’ gevaarlijk (kunnen) zijn. Met het afvangen van kooldioxide hebben ze minder moeite.

Aan de bron

De mijn grote vraag is waarom we het probleem niet bij de kop (=bron) aanvatten in plaats van te prutsen aan het verschijnsel met techniek. Bedenk daarbij dat die techniek (en ’s mensen onnadenkendheid) ons in de problemen gebracht heeft. Waarom worden de oliebedrijven niet aangepakt? Waarom wordt niet breed ingezet op een duurzame landbouwb? Waarom blijft de auto buiten schot en wordt de e-auto gezien als ‘oplossing’ voor het klimaatprobleem?
In Duitsland stelt een onderzoeksinstituut voor om de auto, die maar steeds groter en zwaarder wordt, meer ruimte te geven. Waanzin natuurlijk. We zullen moeten autominderen. Stel voor personenwagens een bovengrens aan gewicht, omvang en verlaag die gaandeweg. Begin met de auto de stad uit te drijven en vervolgens de wereld uit. De auto is een wanproduct dat we goed kunnen missen. Stel in de verkeersregels de fiets en het ov centraal (en bestempel de elektrisch fiets tot ‘rijwiel met hulpmotor’).

Fietser

De eenzame fietser (afb: Tonny Huisman)

Ga praten met boeren en boerenorganisaties over een duurzamere (vooral plantaardige) landbouw en schep een nieuwe voedselvoorziening. In de stikstofdiscussie hier in Nederland werd (voor mij=as, althans) de indruk gewekt dat de boeren moesten verdwijnen om de stikstofuitstoot te verlagen, maar dat is natuurlijk grote onzin. De auto is absoluut geen eerste levensvoorwaarde (en zelfs geen tweede), maar zonder eten (en drinken) gaat de mens dood. Wat dat betreft heeft de ‘domme’ boer gelijk: zonder boer geen voer.
En pak godverdegodver die misdaadorganisatie die zich bedrijven noemen (de fossiele bedrijven) eens aan. Zo zijn er nog wel een paar dingen (zoals vliegen, het kappen met kappen en het voortdurend heen en weer slepen van goederen) die veel sneller en veel duurzamer een ‘groene’ en ook door andere soorten bewoonbare aarde dichterbijbrengen dan al die fantasietjes van techneuten. We zullen echt ernstig aan ons gedrag moeten sleutelen en aan onze ideeën over economie (die zijn volledig achterhaald).

arno schrauwers

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *