“Geen van de klimaattechnieken is gunstig voor iedereen”

Technieken om de aardopwarming te beperken is wat de  voedselvoorziening betreft niet altijd gunstig voor iedereen, stellen onderzoekers op basis van exercities met een rekenmodellen. Er zijn ‘winnaars’ en ‘verliezers’, maar geen enkele doorgerekende klimaattechniek is voor de productie van … Lees verder

Moet de technologie ons uit de klimaatsores redden?

Nu het uur der waarheid steeds sneller naderbij komt en de klimaat-ontwrichting steeds vaker haar lelijke kop opsteekt zijn steeds meer mensen (zo lijkt het althans) niet bezig  met het tegengaan van de werkelijke problemen maar met het uitvinden van … Lees verder

Helpt het verminderen van zonlicht tegen klimaatontwrichting? Misschien maar…

Angelsaksen noemen het geotechniek (‘geo engineering’), technische methodes om de klimaatopwarming tegen te gaan. Al vaker is aangetoond dat dergelijke methodes vaak grote gevaren met zich meebrengen. Vrijwel elke keer stellen de onderzoekers dat de werkelijke uitweg is om snel … Lees verder

Alle donkere voorwerpen wit schilderen helpt tegen aardopwarming, maar…

Als we alle donkere gebouwen en wegen nou eens wit schilderden, dan zou dat helpen steden wat minder heet te laten worden dan ze nu zijn (hitte-eilanden), is de gedachte, aangezien wit veel minder zonlicht (en dus ook -warmte) absorbeert dan … Lees verder

Wetenschappers waarschuwen voor proeven met ‘dempen’ zon

De mens heeft grote verwachtingen van het eigen ‘vernuft’. Regelmatig zijn er voorstellen gedaan om de aardopwarming met allerlei technische middelen te bestrijden om maar niet de gevolgen van ons schadelijke gedrag onder ogen te hoeven zien en om drastische … Lees verder